Fremføringsuke

Vil du øve på å opptre frem mot neste elevkonsert? Fremføringsukene på Muno gjør deg trygg på scenen.

I løpet av fremføringsukene vil du og læreren din øve sammen på hvordan du skal føle deg trygg på scenen. Du bestemmer selv hvem du skal fremføre for. Hvis du er helt fersk Muno-elev holder det kanskje med læreren din? Kanskje det også finnes andre lærere og elever som kan være publikum dersom du er klar for det? Eller kanskje du vil ha med deg familie eller venner?

Du avtaler med læreren din hva du skal fremføre. Alt er tillatt! Poenget er bare at du skal få erfaring med å opptre. Det kan være lurt å velge noe du kan godt. Da får du best opplevelse, og det er det aller viktigste!

Har Muno-avdelingen din et eget scenerom? I så fall er du hjertelig velkommen til å opptre der når du har Fremføringsuke. Det er også mange som velger å bruke det vanlige undervisningsrommet ved å dele det opp i et scene-område, og et publikums-område.

Til de spesielt interesserte:

Hvorfor vi gjør dette. Forskningen bak.

I 2015 deltok Muno i et forskningsprosjekt i samarbeid med forskere og musikkakademikere fra Europa og Sør-Amerika. Prosjektet skulle måle hvilken effekt det å fremføre musikk har på musikkelever.

Konklusjonen fra våren 2016 sier at:

”elever som ofte fremfører musikk for andre, opplever en større utvikling i selvtillit, selvregulering og kreativitet, enn elever som ikke fremfører musikk for andre”