Fremføringsuke

Få maks musikalsk utvikling for samme innsats.

Fremføringsuke: Musikalsk ild smir musikalske helter.

Læreren din har gjennom mange år lært seg en mengde teknikker for å bli god på å fremføre musikken sin for andre. For det er faktisk annerledes å utøve musikken sin når andre hører på. Nei, vent, – når de lytter! Da blir du viktig på en annen måte. En god måte. I løpet av fremføringsukene vil du og læreren din øve sammen på hvordan du skal føle deg trygg på scenen. I tillegg til det musikalske, selvfølgelig. Det er jo kombinasjonen av disse to tingene som gjør det utfordrende og magisk.

Halve jobben er forberedelse…

Du avtaler med læreren din hva du skal fremføre. Alt er tillatt! Poenget er bare at du skal få erfaring med å opptre. Det kan være lurt å velge noe du kan godt. Da får du best opplevelse, og det er det aller viktigste!

Når du skal opptre trenger du publikum. Men hvem? Hvis du er helt fersk Muno-elev holder det kanskje med læreren din? Kanskje det finnes andre lærere og elever som kan være publikum? Eller kanskje du vil ha med deg familie eller venner? Dette bestemmer du sammen med læreren din.

…den andre halvdelen er å møte opp!

Har Muno-avdelingen din et eget scenerom? I så fall er du hjertelig velkommen til å opptre der når du har Fremføringsuke. Det er også mange som velger å bruke det vanlige undervisningsrommet. Da deler dere opp rommet i et scene-område, og et publikums-område.

Når skjer det?

Datoer for fremføringsuker finner du i konsertoversikten for din avdeling.

Til de spesielt interesserte:

Hvorfor vi gjør dette. Forskningen bak.

I 2015 deltok Muno i et forskningsprosjekt i samarbeid med forskere og musikkakademikere fra Europa og Sør-Amerika. Prosjektet skulle måle hvilken effekt det å fremføre musikk har på musikkelever.

Konklusjonen fra våren 2016 sier at:

”elever som ofte fremfører musikk for andre, opplever en større utvikling i selvtillit, selvregulering og kreativitet, enn elever som ikke fremfører musikk for andre”

Resultatet av forskningsprosjektet harmonerer med elevenes og lærernes ønsker om flere, og varierte, muligheter for fremføring.

Fremføringsuken vil:

  • Være en enkel inngangsport til å fremføre
  • Være et tilskudd og/ eller en forberedelse til å delta på elevkonsertene
  • Gi ett dypere perspektiv på hva det vil si å spille på ditt valgte instrument
  • Øke trivsel og motivasjon til faglig utvikling
  • Tilrettelegge for bygging av selvtillit, selvfølelse og tidlig mestring

P.S.: Forskjellige avdelinger bruker denne uken litt forskjellig. Noen bruker den til generalprøver for elevkonsert, andre bruker det til “jam-sessions”, mens andre igjen bruker den til å jobbe med sceneteknikk. Spør læreren din hva som gjelder for din avdeling!