Elevkonserter hos Muno

Elevkonsertene våre passer for de alle fleste av alle elevene våre, og er en snarvei til å få makset din musikalske utvikling.

Munos elevkonserter er til for at våre elever skal få utvikle seg på scenen i tillegg til på øvingsrommet. Vi vet gjennom forskning at fremføring styrker elevenes selvtillit og selvreguleringevne, og som musikere vet vi at det er lite som slår følelsen av applaus etter gjennomført fremføring.  Vi arrangerer både store konserter på eksterne scener, og mindre øvingskonserter på mini-scene i være egne lokaler, og tilbudet varierer fra skole til skole, og fra sesong til sesong. Påmelding til elevkonserter skjer direkte til lærer eller avdelingsleder, og det er mulig å delta med solo-innslag, eller i samspill med lærere og elever.