Elevkonserter hos Muno

Elevkonsertene våre passer for de alle fleste av alle elevene våre, og er en snarvei til å få makset din musikalske utvikling.

Munos elevkonserter er til for at våre elever skal få utvikle seg på scenen i tillegg til på øvingsrommet. Vi vet gjennom forskning at fremføring styrker elevenes selvtillit og selvreguleringevne, og som musikere vet vi at det er lite som slår følelsen av applaus etter gjennomført fremføring.  Vi arrangerer både store konserter på eksterne scener, og mindre øvingskonserter på mini-scene i være egne lokaler, og tilbudet varierer fra skole til skole, og fra sesong til sesong. Påmelding til elevkonserter skjer direkte til lærer eller avdelingsleder, og det er mulig å delta med solo-innslag, eller i samspill med lærere og elever. Noen skoler benytter et online-skjema for påmelding til elevkonsert, men dette burde også fylles ut i samråd med lærer:

Elevkonsert Muno Stavanger og Sandnes

Søndag 16. juni, Folkets Hus, Strømmen

Påmelding til elevkonsert Lillestrøm

14:00 konsert med elevene til Christina, Charlotte, Johannes, Daniel, Simon, Sunniva og Ingrid. KJØP BILLETTER

18:00 konsert med elevene til Karoline, Bjørn Sigurd, Hugo, Martin, Morten, Karin og Herman. KJØP BILLETTER

 

Elevkonsert Muno Stavanger og Sandnes

Søndag 16. juni – 16:00, Bekkefaret Bydelshus,  Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger.

Påmelding til elevkonsert Stavanger og Sandnes

Billetter kjøpes i døren med VIPPS