• Elevforholdet er et løpende kundeforhold som løper til kunden sier opp elevplassen. Oppsigelse må sendes skriftlig til post@muno.no for å være gyldig.
  • Oppsigelsestid er 2 måneder fra første kalenderdag i påfølgende måned.
  • Det gis ikke betalingsfritak for manglende oppmøte med mindre det foreligger legeerklæring. Bilde av legeerklæring sendes til post@muno.no.
  • Undervisningstimer som avlyses av Muno vil kompenseres. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.
  • Betaling må skje innen forfallsdato. Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.
  • Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre. En oppsigelse vil forekomme dersom vi ikke kommer til avtale om en time som passer. Vanlig oppsigelsestid er da gjeldende.
  • Eleven beholder automatisk sin faste time, og er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas. Ved mottatt oppsigelse får du en avsluttende faktura for resterende timer i din oppsigelsestid.