Følgende avtalevilkår gjelder for alle faste elevplasser ved Muno.

Ved videreføring av plass etter prøvetid

 

 • Alle elever i prøvetid er forpliktet til å lese gjennom avtalevilkårene for fast elevplass.  Ved oppmøte etter prøvetiden, er dette en bekreftelse på at avtalevilkår er lest og godtatt. Man blir automatisk reigstrert som fast elev dersom man ikke melder seg av innen avmeldingsfristen som oppgis i bookingbekreftelsen for prøveperiode/prøvetime.

Avtalevilkår for faste elever hos Muno Musikkskole

Oppsigelse

 

 • Elevplassen har bindingstid ut inneværende semester, men kan sies opp når som helst mot bruddgebyr på halv pris av gjenværende semester (minimum fakturert periode).

 

 • Elevplassen videreføres automatisk til påfølgende semester med mindre du sender inn oppsigelse innen fristene for dette. Oppsigelsesfrist er 15. november for deltagelse i påføglende vårsemester og 15.juni for deltagelse i påfølgende høstsemester. Oppsigelse registreres på www.muno.no/oppsigelse.

 

 • Dersom du sier opp plassen og velger å gå ut semesteret, får du en avsluttende faktura for resterende timer inneværende semester.

Betaling

 

 • Det gis ikke betalingsfritak for manglende oppmøte med mindre det foreligger legeerklæring. Bilde av legeerklæring sendes til post@muno.no.

 

 • Betaling må skje innen forfallsdato. Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.

 

 • Undervisningstimer som avlyses av Muno vil kompenseres. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.

 

Generelt

 

 • Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre.

 

 • Muno Musikkskoles elever er ikke den enkelte lærers privatelev, men Muno Musikkskoles elever. Lærerbytte og vikarer kan forekomme.

 

 • Muno forbeholder seg retten til å stenge skolene for fysisk undervisning ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Munos kontroll. For elever med fysisk undervisning vil man få online-timer slik at man likevel kan fortsette med undervisningen som før. Dersom du ikke har sagt opp elevplassen din er vanlig bindingstid gjeldende.

 

 • Eleven beholder automatisk sin faste time, og er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas.

 

 • Timer som avlyses av Muno ved for eksempel sykdom hos lærer, blir registrert som timer til gode i systemet. Timer til gode kan benytte som ekstratimer ved å kontakte kundeservice, enten hos din faste lærer, eller som inspirasjonstimer hos annen lærer eller på annet instrument. Ved slutten av hvert semester vil timer til gode som ikke er benyttet gjennom semesteret bli utskrevet som tilgodelapp med varighet på ett år fra dato tilgodelappen utskrives.

Vil du utvikle dine musikalske evner? Ta en prøvetime!