Følgende avtalevilkår gjelder for alle faste elevplasser ved Muno.

  • Elevplassen er i utgangspunktet bundet ut semesteret, men man har mulighet for å avslutte undervisningen og si fra seg elevplassen når som helst ved å betale halv pris ut gjenværende semester som et bruddgebyr (minimum fakturerte periode).
  • Ordinær frist for å si opp elevplass for påfølgende semester er 15. november for deltagelse i vårsemesteret og 15. juni for deltagelse høstsemesteret.
  • Oppsigelse registreres på www.muno.no/oppsigelse.
  • Det gis ikke betalingsfritak for manglende oppmøte med mindre det foreligger legeerklæring. Bilde av legeerklæring sendes til post@muno.no.
  • Undervisningstimer som avlyses av Muno vil kompenseres. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.
  • Betaling må skje innen forfallsdato. Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.
  • Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre.
  • Eleven beholder automatisk sin faste time, og er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas. Ved mottatt oppsigelse får du en avsluttende faktura for resterende timer inneværende semester.

Vil du utvikle dine musikalske evner? Ta en prøvetime!