Følgende avtalevilkår gjelder for alle faste elevplasser ved Muno.

Ved videreføring av plass etter prøvetid

 

 • Alle elever i prøvetid er forpliktet til å lese gjennom avtalevilkårene for fast elevplass.  Ved oppmøte etter prøvetiden, er dette en bekreftelse på at avtalevilkår er lest og godtatt.

Avtalevilkår for faste elever hos Muno Musikkskole

Oppsigelse

 

 • Elevplassen har bindingstid ut inneværende semester, men kan sies opp når som helst mot bruddgebyr på halv pris av gjenværende semester (minimum fakturert periode).

 

 • Elevplassen videreføres automatisk til påfølgende semester med mindre du sender inn oppsigelse innen fristene for dette. Oppsigelsesfrist er 15. november for deltagelse i påføglende vårsemester og 15.juni for deltagelse i påfølgende høstsemester. Oppsigelse registreres på www.muno.no/oppsigelse.

 

 • Dersom du sier opp plassen og velger å gå ut semesteret, får du en avsluttende faktura for resterende timer inneværende semester.

Betaling

 

 • Det gis ikke betalingsfritak for manglende oppmøte med mindre det foreligger legeerklæring. Bilde av legeerklæring sendes til post@muno.no.

 

 • Betaling må skje innen forfallsdato. Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.

 

 • Undervisningstimer som avlyses av Muno vil kompenseres. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.

 

Generelt

 

 • Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre.

 

 • Muno Musikkskoles elever er ikke den enkelte lærers privatelev, men Muno Musikkskoles elever. Lærerbytte og vikarer kan forekomme.

 

 • Muno forbeholder seg retten til å stenge skolene for fysisk undervisning ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Munos kontroll. For elever med fysisk undervisning vil man få online-timer slik at man likevel kan fortsette med undervisningen som før. Dersom du ikke har sagt opp elevplassen din er vanlig bindingstid gjeldende.

 

 • Eleven beholder automatisk sin faste time, og er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas.

 

 • Undervisningstimer som blir avlyst pga. manglende oppmøte fra lærer/sykdom hos lærer vil kompenseres av Muno. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.

Vil du utvikle dine musikalske evner? Ta en prøvetime!