Åpen dialog mellom lærer og elev er en forutsetning for fremgang og trivsel på timene. Etter hvert som ukene går er det lett å havne litt i autopilot, og på slutten av skoleåret er det lett for elevene å miste piffen litt.

De neste ukene bruker vi derfor første del av timene til å holde en elevsamtale for å sørge for at vi er på rett kurs og at elevene får tenkt litt på ambisjonene sine. Dette skjemaet er utviklet med bakgrunn i workshops og samtaler vi har hatt med lærere gjennom skoleåret, og brukes for å styre samtalen og ta notater for videre planleggingen av timer. Samtalen er også tiltenkt å skape en bedre relasjon med eleven, og gjennomføres derfor som en hyggelig samtale og ikke en «spørreundersøkelse». For helt nye elever vi hoppe over enkelte spørsmål som ikke er relevante. Det er to måter å gjøre dette på:

  1. Print ut arket og fyll ut for hånd, ta en kopi til eleven på slutten av timen
  2. Fyll ut digitalt ved bruk av skjemaet nedenfor

Elevsamtale våren 2019

  • VEILEDNING TRYGGHET: Det viktigste grunnlaget for et godt læringsmiljø er at elever føler seg trygge på timene. Det er viktig at de ikke er redde for å snakke åpent og ærlig med deg. Forslag til spørsmål å stille: Føler du at du kan si fra hvis noe er vanskelig, kjedelig eller utydelig? Tør du å fortelle meg om hva du ønsker aller mest å gjøre på timene? Er det noe du gruer deg til på musikktimene dine?
  • VEILEDNING TRIVSEL: Trygge elever synes det er ok å komme på timen, men lykkelige elever gleder seg! Trivsel gjør dessuten at eleven lærer bedre og blir mer positivt innstilt til øving. Gode spørsmål her kan være: - Gleder du deg til å komme på timene? - Hvordan kan vi gjøre timene enda hyggeligere for deg?
  • VEILEDNING MENING: Hvis vi forstår hvorfor vi gjør det vi gjør, blir vi mer motiverte til å jobbe. Hvor godt kjenner du grunnen til at elevene kommer til timer? Gode spørsmål her kan være: - Hva er din musikalske drøm? - Hva ønsker du å oppnå det neste året? - Hva ønsker du aller mest å jobbe med fremover?
  • VEILEDNING MESTRING: Mestringsfølelsen er helt avgjørende for selvtilliten og motivasjonen. Å mestre noe enkelt er bedre enn å ikke mestre noe komplisert, men det beste er å mestre en utfordring som er passe stor. Å legge opp timen med fokus på mestringsopplevelser er noe av det beste du kan gjøre for elevene dine. Gode spørsmål kan være: - Føler du at du forstår og klarer det vi jobber med for tiden? - Ønsker du at vi skal gjøre det lettere eller vanskeligere? - Kunne du hatt lyst til å vise det du kan på en elevkonsert på slutten av semesteret?
  • VEILEDNING BEVISSTGJØRING: Mestringsfølelsen er flyktig, og det er ikke alltid like tydelig for eleven hvilken utvikling han eller hun faktisk har over tid. Å bevisstgjøre elevene på egen fremgang gir selvtillit og motivasjon både mellom timene og i det lange løp. Gode spørsmål kan være: - Hva har du lært siden du startet? (Lærer kan hjelpe til her – står mye i loggen) - Føler du at du er nærmere musikkdrømmen, enn da du startet? - Føler du at du øver nok for å den fremgangen du ønsker deg? - Vet du at jeg som læreren din er stolt av deg og det du har lært hittil?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.