Pedagogisk veiledning for live fjernundervisning i Muno.

Veiledningen baserer seg på erfaringsbaserte besvarelser gitt av Munos lærere selv, og er sammenfattet og redigert av fagansvarlig på Muno. Veiledningen er utarbeidet som et rammeverk, og er ment å fungere som et pedagogisk stillas, der lærerne selv definerer innhold og didaktisk differensiering. Siden dette er første gang Muno praktiserer live-undervisning vil det fortløpende bli foretatt endringer og oppdateringer, både av rammeverk og undervisningspraksis basert på lærernes erfaringer og tilbakemeldinger.   

Basert på lærernes egne erfaringer vil vi anbefale alle, så langt det lar seg gjøre å bruke Skype som kommunikasjons- og undervisningsplattform. Skype kan lastes ned her, og kan brukes på PC, Mac, iPhone og Android-telefoner. Du kontakter selv elevene med infoen i timeplanen din for å utveksle skype-navn eller andre relevante detlajer. Det er også helt opp til hver enkelt elev hvordan de vil bruke Skype. Noen ønsker nok «full pakke», med lyd, video, og chat, mens andre elever bare ønsker en av kommunikasjonsformene. Pass på å spørre hver enkelt elev hvordan hen ønsker at kommunikasjonen i live-undervisningen skal foregå.

Live-undervisning via Skype byr på en del pedagogiske ramme- og miljøutfordringer. Det tekniske utstyret må være av funksjonell kvalitet, og internetthastigheten bør være på minst 1.5 mbps1 opp/ned. Et klart råd fra mange lærere er at alle parter involvert i live-undervisning bør bruke hodetelefoner. Yngre elever som er på nybegynnernivå har spesielle utfordringer med live-undervisning, og det kan være en god ide at foreldrene er med på timen, og kan fungere som pedagogens forlengede hand. Dette kan være til hjelp generelt i undervisningen, og spesielt med tanke på å stemme instrumentet. 

God formativ tilbakemelding og tett oppfølging av elevene er avgjørende for at live-undervisning oppleves meningsfullt og lærerikt for elevene. Formativ tilbakemelding betyr at i stedet for å fokusere på måloppnåelse og kriterier som skal bedømmes, består vurderingen av prosessorienterte tilbakemeldinger som først og fremst adresserer hvordan eleven kan utvikle seg videre. Disse tilbakemeldingene kan gis både muntlig og skriftlig, gjerne med konkrete oppgaver som eleven kan jobbe videre med til neste gang.  

Forhåndsproduserte videoer kan også være et godt tilskudd til live-undervisningen, og kan bidra til å drive elevens motivasjon og utvikling imellom live-undervisningsøkter. Lærerne kan f.eks. ta opp små snutter som er innholdsmessig relevant for hver elev, uten særlig fokus på andre rammebetingelser enn at utsnittet må fange relevant motorikk, og lyd- og bildekvalitet må være funksjonell. 

En holistisk tilnærming til live-undervisningen blir også pekt ut av Munos lærere som en god måte å legge opp det innholdsmessige på. Dette betyr at en som lærer i større grad fokuserer på et helhetlig bilde av musikkundervisningen, der teori og musikkhistorie går hånd i hånd med teknikkøvelser og innstudering av låter. Denne tilnærmingen passer godt til live-undervisning fordi terskelen for å henvise til online-kilder (med f.eks. informasjon om en låt eller en artist) oppleves mye lavere. Siden all undervisning allerede foregår i Skype er kildene er kun «ett klikk unna». En pedagogisk holistisk tilnærming er i all hovedsak et metodevalg, og det er viktig å presisere at lærerne selv velger hva som passer best for deres praksis. 

Live-undervisningen bør basere seg i stor grad på en-til-en pedagogikken du allerede bruker i din vanlige musikkundervisning.
På disse sidene finner du ressurser og konkrete tips til hvordan du kan planlegge din fjernundervisning i hvert instrument.

Soundtrap 

Programvarevalg kan være spesielt utfordrende når man skal gjennomføre fjernundervisning for første gang. Med Skype oppnår lærer og elev god kommunikasjon, men ingen videre spesiell tilpasning for musikkundervisning. Munos sammarbeideidspartner Soundtrap har utviklet et fantastisk musikkproduksjonsverktøy som kan brukes til live- og fjernundervisning. Man kan bruke det som et vanlig innspillingsprogram, der man spiller inn og så sender filer frem og tilbake, eller bruke delt-skjerm funksjonen i Skype for liveundervisning. Men, det som gjør Soundtrap spesielt godt egnet til undervisning er den interaktive kommunikasjonsdelen av programmet. Som lærer legger man til elever, og administrerer prosjektene. I tillegg kan man «Skype» inne i Soundtrap, der videokommunikasjon er en integrert del av selve programmet. Soundtrap har laget en rekke youtube-tutorials for å bli kjent med programmet som vi anbefaler deg å begynne med. Alle Munos lærere og elever får nå gratis tilgang til Soundtrap, og vi har stor tiltro til at det kan bli en berikelse for Munos undervisning. 

Som en midlertidig løsning kan elevene kan ta i bruk gratis virtuelle instrumenter på nettet. Meningen med disse er ikke å være en replikasjon av ekte instrumenter, men et alternativ som kan by på nye perspektiver og læring:

Samling med mange instrumenter: https://www.musicca.com/tools

Alternativt piano: Virtual Piano.

Alternativt trommemaskin: https://drumbit.app/

Alternativt gitar: https://www.apronus.com/music/onlineguitar.htm

Alternativt sang: https://online-voice-recorder.com/

Velg instrument

Referanser 

1https://support.skype.com/en/faq/FA1417/how-much-bandwidth-does-skype-need