Hvordan skrive en catchy melodi?

Melodi

 

 Hvordan skrive en fengende frysningsfremkallende melodi?  

Melodien er det VIKTIGSTE med en låt.

I Popverden kalles ofte en melodi «TOPLINE».

Hva som er en god melodi bestemmer du som lytter. Likevel er det noen melodier som setter seg som klister på hjernen. Tips til gode melodier.

 • LYTT bevisst til melodier og bli bevisst på hva du liker
 • Få en forståelse for hvordan en god melodi er bygget opp
 • Korte melodier (fraser) er mest fengende.
 • Repeter masse.

 

Hva består en melodi av?

 1. Toner (skala)
 2. Rytme
 3. Pauser

 

 

Skala

Skala er en serie mer toner i en bestemt rekkefølge.

Skalaer er selve alfabetet i musikk. Akkorder og melodier er bygget opp av skalaer.

Skalaer kan ha forskjellig følelse. De kan brukes til å lage glad, trist, skummel eller bluesy musikk osv.

Det finnes flere hundre skalaer totalt. I stort sett all musikk vi snakker om på MAP; Pop, Rock, Hip Hop, Jazz – kommer fra to skalaer:

 1. Dur: Glad, Oppløftende eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=5jNw6nb1trA
 2. Moll: Trist eller mørk:  https://www.youtube.com/watch?v=489e7lizfp4

 

Fun fact: Faktisk er 70 % av alle låter på topp 5 på Billboard i 2018 er i mollskala.

 

 

Rytme

NÅR du skal synge tonen er like viktig som å bestemme tonen. Kanskje viktigere.

Rytmen bestemmer om du skal ha lange eller korte toner.

Prøv å legge merke til om det er kjapp eller sakt rytme i melodien på en låt du liker:

Eksempel kjapp rytme: https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8

Eksempel lange toner: https://www.youtube.com/watch?v=hLQl3WQQoQ0

 

Pauser

Pauser er like viktig som melodien. Skuespillere er flinke til å ta pauser når de fremfører, det samme gjelder for melodien.

Typisk feil mange gjør er at de tror at det ikke skal være pauser i melodien.

Miles Davis er kjent for å ha sagt «Music is the space between the notes»

Frasering

En frase er en kort melodisk snutt. Musikk er bygget opp mange forskjellige fraser. I moderne musikk repeteres enkelte fraser veldig mange ganger. Ofte er frasene korte med enkle ord. Dette kalles en HOOK. En HOOK er det som fester seg i musikk. Låtskrivere i dag er opptatt av å ha så mange hooks som mulig.

Hook: En kort melodisk snutt som fenger. Skal helst repeteres.

 

 Andre vanlige teknikker

«Call and respons»

Oppgave

 1. Velg en akkordprogresjon. Feks C – Am – F – G
 2. Nynne melodiskissen på «tullespråk»
 3. Prøv å lage et vers eller refreng på 8 eller 16 takter.

Retningslinjer

 • Få det ned uansett kvalitet
 • At noe ligner på noe annet eller høres kjent ut er en god ting!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

 

https://flypaper.soundfly.com/write/chartmania-breaking-down-billboard-top-40-songs-2017/