Kurset i komposisjon og musikkskapelse er et gruppebasert nybegynnerkurs som gjennomføres over 6 ukentlige kursøkter på 90 minutter.

Kursplan gruppekurs komposisjon og musikkskapelse

  • Første time: Hva gjør at musikk høres fint ut? Gjennomgang av hvordan musikk er basert på skalaer, og at i klassisk vestlig tradisjon er det dur og moll skalaene vi følger når vi lager musikk. Få elevene til å bestemme seg for om de vil lage et stykke i C-dur eller A-moll.
  • Andre time: melodikk. Hva utgjør en fin melodi? Hvordan forholder melodien seg til teksten? Vi gjennomgår noen klassiske triks for å lage fine melodier. Gjør elevene bevisst på melodiens bunn og top-punkt, samt organiske bevegelse og spenning. Elevene får i oppgave å lage en enkel melodi basert på disse prinsippene.
  • Tredje time: Grunnleggende harmonisering. Med basis i de tre grunnakkordene Tonika-Subdominant og Dominant går vi igjennom en enkel måte elevene kan harmonisere melodien de lagde i forrige time.
  • Fjerde time. Form. I denne timen går vi igjennom de mest kjente formtypene: A-B-A viseform, A(A)-B-A-C-B poplåtform, gjennomkomponert form og rondoform. Elevene får i oppgave å velge en formtype på komposisjonen sin. Det vil også bli en gjennomgang av de ulike rollene form delene har, og hva som skal til for å få de til å passe sammen
  • Femte time: Kontrasterende deler. Mens time fire fokuserer på at eleven skal få en forståelse av hva form er, fokuserer femte time på de ulike rollene form delene har, og hva som skal til for å få de til å passe sammen. Her blir det også gjort en liten oversikt over hva elevene trenger å jobbe med for å bli ferdige med stykkene deres.
  • Sjette time: Fremføring. Her har vi en mini-konsert der hver elev får en mulighet til å spille/vise frem stykket sitt. Vi ser på resultatet elevene har gir de en mulighet til å fortelle litt om prosessen.

Påmelding til kurs i komposisjon

Fyll inn skjemaet og en av våre veileder vil kontakte deg så raskt som mulig for å svare på dine spørsmål og fullføre din kursregistrering. Å fylle ut skjemaet er ikke forpliktende.

  • Vi vil gjerne vite litt om hva slags musikk du liker, om du spiller et instrument og om du har laget noe egen musikk på egenhånd.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.