Andreas Skorpe Sjøen

Andreas har mastergrad i utøvende rytmisk musikk fra Universitetet i Agder, hvor hans fokus har vært på de ulike tradisjoner innen den vestlige populærmusikken – blant annet pop/rock, jazz og tungmetall. Som utøvende musiker jobber han med konsert- og bandvirksomhet i ulike stilarter, samt med lydopptak i studio.

“Jeg ønsker at mine elever skal oppleve mestring, musikkglede og inspirasjon med trommene! Dette innebærer et undervisningsopplegg som er tilrettelagt elevens forutsetninger. Jeg pleier å ta utgangspunkt i hva eleven selv liker å holde på med, men også eksponere for nye impulser. Trommeundervisning handler for meg om å lære håndverket å spille trommesett, slik at man kan utøve med størst mulig frihet. Sentrale temaer i undervisningen er rytmikk, sjangerforståelse, dynamikk, groove og improvisasjon.”