Bjørn Sigurd Glorvigen

Bjørn Sigurd Glorvigen er sangpedagog og kveder (folkesonger), utdannet ved Norges musikkhøgskole. Han har vært aktiv i mange konstellasjoner, slik som i visejazzgruppa Østenfor sol eller i grupper som TidligFolk eller TRI. Han har også vært en trofast korsonger og mye brukt solist i Oslo kammerkor.

Som pedagog har Bjørn Sigurd jobbet med både barn, ungdom og voksne. Som lærer legger han vekt på tekstformidling og at sangen skal vere talenær. Han underviser pop, rock, vise, musikal og folkemusikk.