Christina Strøm (avdelingsleder)

Christina Benedicte Tindvik Strøm er utdannet musikalartist fra Bårdar Akademiet og Musikkteaterhøgskolen, og har en Bachelor i musikal.  Christina debuterte som profesjonell musikalartist høsten 2015 der hun dro på turné med barneforestillingen “Den Andre Nissefamilien”, samt julekonserten “Lys i mørketida”. Våren 2016 var hun var med i musikalen “The sound of music” på Kilden- teater og konserthus. Hun underviser mest med sangteknikken CVT  – en komplett sangteknikk som er sjangernøytral og dekker de fleste måter å bruke stemmen på. Christinas sterkeste sjangere er Musikal, Pop,og Rock. I undervisningen er hun veldig opptatt av tekstformidling, og å finne den indre artisten i sangelevene sine.