Ella Marie Wolden

Ella Marie har en bachelorgrad i musikkvitenskap fra NTNU. I tillegg har hun et år med utdanning i musikkteater, fordypning sang/skuespill fra Bårdar akademiet. På nåværende tidspunkt tar hun videreutdanning i musikk og helse på Norges Musikkhøgskole, og planlegger deretter en master i musikkterapi. Ella har særlig kompetanse innenfor bruk av musikk i arbeid med barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Hun jobber med sang innenfor mange ulike sjangre og driver også aktivt på med låtskriving. I tillegg spiller hun gitar og piano. Som lærer er hun opptatt av å dyrke musikkinteresse og musikkglede, dele verktøy som kan være nyttige for eleven og alltid ha fokus på å møte eleven der hen er.

Som lærer er Ella opptatt av å dyrke musikkinteresse og musikkglede, dele verktøy som kan være nyttige for eleven og alltid ha fokus på å møte eleven der hen er. Hun tilpasser seg elevens ønsker, men kommer også med forslag til musikalske innganger hun selv mener er viktige. Her legger hun vekt på bla. improvisasjon, utforsking av instrument og rytmisk forståelse.