Gabriella Fedorka

Gabriella er utdannet klassisk pianist og  pianopedagog. Hun har en mastergrad i utøvende piano og pedagogikk ved Lviv Nasjonal Musikkakademi. Ved siden av undervisningen har Gabriella en lang konserterfaring, bl.a som solist og med orkester, også innen kammermusikk og akkompagnering. Det inkluderer spennende prosjekter med operasangere og kor, samspill med instrumentalister og orgelspill i kirken. Gabriella underviser i variert sjangrebredde, fra middelalderensmusikk til moderne, og trives like godt med rytmisk og popmusikk som med klassisk, hennes egentlige spesialitet.

Gabriella ønsker at hennes spilletimer skal være innholdsrike og givende. Hun pleier å kombinere spill med litt teori og teknikk, som gjør et godt grunnlag til selvstendig øving og bevisstgjør ting i musikken. Hun opptatt av elevenes trivsel og fremgang. Hun ønsker å formidle musikkglede, inspirere med musikkens estetikk og gi en god mestringsføkelse.