Iris Ramona Liset

Iris har ein bachelor i musikk og helse, videreutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning med musikk, og skal no byrje på ein master i musikkterapi. Utdanninga Iris har fokuserer på korleis ein kan bruke musikk for å hente fram ressurser hos mennesker med ulike utfordringer. På fritida jobber hun utøvande med duoen sin og skriver låtar heime samt omarbeider desse elektronisk i musikkprogram. Sjølv likar hun best pop og indie/alternativ men er også veldig fleksibel i sjanger og aldersgrupper.

“Eg ynskjer at mine timer skal ha fokus meistring, trivsel, interesse for musikkens eigenart og kreativitet! Eg er lidenskapleg opptatt av menneskets moglegheit til å utvikle, skape, omforme og tileigne seg musikken uansett nivå og musikalsk bakgrunn “