Iver Armand Tandsether

Iver Armand har et års utdanning fra Institutt for Musikkvitenskap ved UiO. I tillegg har han gått musikklinjen på Gjøvik VGS og tatt et år på Trøndertun folkehøgskole. Han har spilt mange hundre jobber med egne band og som innleid musiker. Han spiller nå fast i de “up and coming”-bandende Selmer og Mall Girl.