Kristian Grostad

Kristian har en 4-årig bachelorgrad i utøvende sang ved Høgskolen i Staffeldtsgate, og mastergrad i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo, med fokus på singer/songwriter-tradisjonen. Har også studert engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kristian er veldig allsidig, og har mye erfaring og bakgrunn fra soul, gospel, pop, rock, og indie. Kristian er også låtskriver, og underviser i musikkteori og låtskriving dersom det er ønskelig.

Kristian ønsker først og fremst at timene skal være et trygt sted for eleven, og ønsker å legge alt til rette for at eleven skal kunne blomstre og utnytte sitt musikalske potensial til det fulle. Han er også veldig opptatt av å finne elevens musikalske uttrykk, og jobbe med å videreutvikle dette i samsvar med elevens behov og målsettinger. Kristian er svært opptatt av å bruke trivsel og musikkglede som grunnlag for mestring og utvikling uavhengig av nivå eller ambisjon.