Maria Ringvold

Jeg har spilt piano siden jeg var seks år, og deltatt på mange konkurranser og mesterklasser. Jeg har vært med på blant annet Ungdommens mesterskap, International professor, Arbo Valdma, Master Class for pianists i Estland, Tangentiaden og vunnet Drømmestipendet. Jeg har studert et år i Faglærer i musikk ved Høgskolen i Innlandet og akkurat nå studerer jeg Utøvende klassisk musikk ved NTNU.

Drømmen min er å kunne inspirere andre med musikk, hjelpe å forstå musikkens verden og finne glede av musikk. Jeg ønsker at mine timer skal være et trygg sted for eleven, at eleven skal trives og ha tillit til meg. Jeg er også meget opptatt av å finne tonen med eleven og deres forventninger, slik at vi kan samarbeide om deres mål sammen.