Oda Fredriksen

Oda har en master i klassisk sang fra NTNU og bachelor i utøvende klassisk sang fra Universitetet i Agder. Hun har bred erfaring som soloartist, ensemblesanger og korsanger, hovedsaklig innenfor klassisk musikk, men også musikal, viser og samtidsmusikk.

Oda er opptatt av at eleven er trygg og har det gøy på timen – og at eleven selv får utforske sin egen stemme i musikksjangre eleven er glad i og nysgjerrig på. Hun møter elever der de er, og samarbeider om å sette mål for undervisningen og elevens utvikling. Som lærer er Oda engasjert og ønsker at hver enkelt elev føler seg sett, og at eleven opplever mestring, fremgang og sangglede på timene. Oda fokuserer på en sunn sangteknikk og musikalsk formidling.