Sebastian Fongen Langslet

Sebastian Fongen Langslet studerer musikkvitenskap ved UiO i Oslo. Her har han klassisk piano som hovedinstrument, og spesialiserer seg ellers i klassisk komposisjon og produksjon. Ved siden av å ha spilt piano hele livet så har Sebastian også god erfaring med sang igjennom Den Norske Operas barnekor, produksjon av mer elektronisk musikk på datamaskin og spilling på bassgitar i rockeband. Han har også erfaring med pedagogikk i tidligere jobber som lærervikar og som konsulent.

Sebastian er opptatt av at elevene skal kunne få en platform der de føler seg trygge og opplever mestring, slik at de kan utvikle seg og oppnå målene sine.