Simon Udnes Jordnes

Simon begynte som klassisk pianoelev da han var 11 år. Da han begynte på musikklinja på videregående beveget han seg videre til å utforske andre sjangere også. Senere fortsatte musikkreisen på Trøndertun folkehøyskole, før han utdannet seg som barnehagelærer.
De siste årene har han jobbet mer med pop, rytmisk musikk og improvisasjon.

Han har nylig studert musikk og helse ved Norges musikkhøyskole, og starter opp igjen der høsten 2018 med masterstudie i musikkterapi. Som pianolærer er Simon opptatt av at eleven føler seg trygg og ivaretatt, både musikalsk og personlig. Han tilpasser undervisningen etter elevens mål og ønsker slik at det blir både gøy og motiverende. Simons erfaring er at det i tillegg gir en mestrende følelse for den enkelte elev i sin musikalske læringsprosess.