Telma Eckhoff Dagestad

Telma har over elleve års erfaring som pianist, og har blant annet vært med i det regionale talentprogrammet «Unge talenter Bjergsted» i seks år. Hun har også deltatt i det nasjonalt talentprogrammet for pianister i regi av musikk institutt Barratt Due. Herfra har hun fått innføring i øvingsteknikker og musikkteori, samt solid konserterfaring.
Telma har også gått et år på Musikkfolkehøgskolen Viken og fordypet seg i jazz, pop og rock, her med vokal som hovedinstrument. Hun har blant annet deltatt i vokalgruppe, diverse band, huskonserter og tatt fag som “arrangering og komponering” og “gitarbesifring”.

Telma legger vekt på musikalitet og musikkglede. Hun er engasjert og livlig, og tilpasser alltid undervisningen etter elevens ferdigheter. Hun er spesielt opptatt av formidling og ønsker å gi hyggelige og inspirerende spilletimer, som får fram det beste i elevene.