Viktoria Anchissi Joner

Viktoria har vokst opp med musikk siden hennes far er tango og salsa-komponist og som liten startet hun å spille fiolin og trompet. Som 8-åring gikk hun over til sang da hun begynte i barnekoret i den Norske opera og ballett der hun “jobbet” i 10 år. Der sang Viktoria alt fra kor til solistroller på både hovedscenen og scene 2. Deretter jobbet hun som kor-vakt og inspisient-assistent der hun tok ansvar for barnekoret og varmet dem opp osv. Viktoria har gått to år på satsningsprogrammet unge talenter og studert to år utøvende musikk (bachelor) på Barratt Due Musikkinstitutt. Nå studerer hun opera på operahøgskolen/kunsthøyskolen i Oslo (KhiO). Viktoria har sunget en del konserter både her i Norge og Italia. I Italia gikk hun også på sommerprogram (i to måneder, to år på rad) for å spesialisere meg i italiensk bel canto, men kan også synge på spansk, tysk, fransk, engelsk, norsk og som sagt italiensk. For Viktoria er det å ha en sunn teknikk det viktigste uavhengig av sjanger, slik at man kan synge hele livet!

Viktoria vil først og fremst at det blir en minst mulig truende atmosfære, og at eleven føler seg trygg og avslappet. Hun er også opptatt av elevens behov, og om hun skal ha eleven over lang tid så er det å sette mål og følge utviklingen og tilpasse deretter viktig. Det å skape en god lærings atmosfære som henter frem det beste i eleven legger jeg stor vekt på. Hun vil gjerne at elevene skal få mestringsfølelse og føle seg sett og hørt. Å være sitt eget instrument krever mye fysisk og psykisk. Man blir satt i en veldig sårbar posisjon når man skal utvikle stemmen. Alt påvirker kroppen – så alt påvirker stemmen. Viktoria har lyst til å lage et trygt rom der en tørr å vise sitt personlig uttrykk. Og som utøvende sanger vet hun godt hvordan man bør håndtere nerver og hvordan det påvirker stemmen og kroppen. Personlig synger Viktoria klassisk, men en sunn teknikk har ingenting med sjanger å gjøre. Alle har en sangstemme, så hun vil kun hjelpe å guide de på riktig vei teknisk og mentalt, og hjelpe dem å utvikle deres personlige uttrykk.