Vi har i løpet av de siste to semestrene blitt relativt gode på å tilpasse oss, på å lage- og innføre både plan A og B. På grunn av den usikre situasjonen rundt smitte, smittevern og nedstenginger i samfunnet, har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse alle live jam-nights og semesterkonserter på samtlige Muno-avdelinger. MEN - vi har fra starten av semesteret hatt en Plan B opp i ermet.

ONLINE KONSERT – PLAN B

Etter forrige semesters avlysninger har vi nå erfart at en online konsert ikke bare mulig, men at det kan bli ganske kult også. Semesteret vil gå som vanlig ved dette alternativet (dvs. ingen avspasering i uke 24 som ved live-konsertene). Her kan lærer filme sin elev sitt bidrag på en av timene deres i mai, eller eleven kan filme sitt nummer hjemme. Lærer vil så sende inn elevens video (samt samtykkeskjema skrevet under av elevens foresatte, hvis eleven ikke er myndig) til administrasjonen, som så vil redigere og sette sammen filmene til hver enkelt avdeling til en fantastisk konsert. Innsendingsfrist er fredag 21.mai – bidrag som kommer inn etter dette vil ikke bli tatt med i konserten.

Konsertene vil legges ut på YouTube med “unlisted-funksjonen”, og konsertene kan sees av alle som har linken til konserten, samt at den vil kunne finnes på Munos YouTube-kanal og sosiale medier. Konsertene vil legges ut 18. juni og blir liggende ute en hel måned, før de tas ned (linkene vil da ikke lenger fungere). Alle lærere og elever vil få tilsendt linken til konsertene per mail den 18. juni.

Innsendingsskjema finnes her.

Samtykke kan lastes ned her.


SEMESTERKALENDER

Sjekk ut muno.no/skolerute for skoleruten dette semesteret. Viktige ting å merke seg:

  • Februar: Vinterferie (uke 8/9 – sjekk hvilken uke som gjelder for din avdeling)
  • Fom. Mars: Minikonserter på time
  • April: Påskeferie (uke 13), avklaringsfrist semesterkonsert, påmeldingsfrist til jam-nights
  • Mai: enkelte røde dager (ingen undervisning), jam-nights, elevsamtaler blir gjennomført (mer info kommer), påmeldingsfrist til live semesterkonsert (hvis mulig)
  • Juni: Semesterkonserter (online), siste skoledag – fredag 18. juni.

På vegne av hele Muno-administrasjonen og alle lærerne i Muno, ønsker vi dere et riktig godt og musikalsk semester! Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss via post@muno.no.

Er du ikke elev hos oss ennå, men har lyst til å påmelde deg og delta i våre konserter?