Våren 2016 åpnet Muno sin Musikkskolen på Grorud. Dette er en av våre mindre avdelinger der vi tilbyr personlig tilpasset instrumentopplæring i alle sjangre og på alle nivåer. Vi gir deg undervisning og personlig oppfølging ut fra dine egne forutsetninger og ambisjoner. Spilleglede og engasjement er svært viktig for din musikalske utvikling, og undervisningen tar derfor utgangspunkt i din musikksmak! Avdelingen på Grorud er en del av et fellesskap med Dragsuget, som formidler arbeidsrom for musikere og kunstnere i en aktiv prosess. Vi er veldig glade for å være en del av et kreativt miljø på tvers av sjangere.

Munos musikkskole på Grorud tilbyr gitarkurs, basskurs, keyboard-/ piano-kurs, trommekurs, og sangkurs/ vokalkurs. Hos oss får du også muligheten til å spille med andre på samspillkveldene våre, og du kan opptre på en av våre konsertproduksjoner. Muno musiker- og artistprogram er også tilgjengelig i Oslo.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Første time er gratis!

Bestill gratis prøvetime