Muno flytter 1. april 2024 inn i nye lokaler 3. etasje på Bystasjonen i Sandne, i forbindelse med et nytt og spennende samarbeid med Sandnes Musikkskole. Vi gleder oss til å sammen utgjøre et større og bedre musikkskoletilbud.

Hos Musikkskolen i Sandnes tilbyr vi personlig tilpasset instrumentopplæring på alle nivåer for barn, ungdom og voksne. Vi underviser i alle sjangre på alle nivåer og gir deg undervisning og personlig oppfølging ut fra dine egne forutsetninger og ambisjoner. Engasjement og spilleglede er grunnpilar i ethvert musikalsk reisverk, og undervisningen tar derfor utgangspunkt i din musikksmak. På den måten får du utvikle deg på akkurat de områdene du ønsker, og på en måte som gjør at du som elev skal få mest mulig glede utav læringsprosessen.

Hos Muno i Sandnes tilbyr vi gitarundervisning, bassundervisning, trommeundervisning, vokalundervisning og piano/keyboardundervisning. På vår avdeling i Sandnes får du også muligheten til å spille med andre musikere på samspillkveldene våre, og du kan opptre på en av våre elevkonserter som holdes en gang per semester.

Bestill gratis prøvetime