Av ulike årsaker må vi i blant sette inn vikarer for våre faste lærere, og vi mener at å ha vikar kan være en veldig positiv opplevelse. Vi på Muno tenker at dette gir deg muligheten til å se ting fra et nytt persepktiv og kanskje få forklart ting på en annen måte. Her er en oversikt over vikarene vi ofte bruker.

Bestill gratis prøvetime