Muno har vanlig undervisning på lokale og regionale fridager/inneklemte dager - det er ingen undervisning på helligdager, offentlige høytidsdager og i høytidene. Her er vår skolerute:

Skolerute høsten 2017
Skolerute våren 2018