Lurer du på hvordan timeplanen fungerer? Nedenfor finner du svarene på de fleste spørsmål.

LINK ERSTATTER PDF:

Du finner timeplanen ved å følge din link til en online-timeplan som du leser live fra systemet vårt. Dette betyr at du kan sjekke etter endringer når det passer deg. Siden timeplanen din hentes fra en server så vil internettforbindelse være nødvending, og det kan ta noen sekunder før timene vises. Kalenderen kan vises på mobil, men er best på laptop/desktop. Lagre linken et sted, kanskje som et bokmerke eller favoritt i nettleseren din.

 

KALENDER:

Timeplanen din er  bygget som en kalender. Dette betyr at du må se om du er på rett uke når du skaffer deg oversikt, og at du må bla fremover i tid i for å se hvordan ting i kommende uker.

 

MASTERNOTAT + NY FUNKSJON FOR BESKJED FRA ADMINISTRASJONEN:

Helt øverst i det svarte feltet, altså over kalenderen, fører vi inn notater og beskjeder til deg. Her vil det stå viktig informasjon som enten kan være permanent, eller tilknyttet en spesifikk tidsperiode. Viktig at du ser etter beskjeder her hver gang du er inne.

 

ELEVNOTAT OG ELEVINFO:

Trykk inn på hver booking/elev for å se utfyllende elevinfo og notat for denne eleven – Det kan være essensiell informasjon der som er viktig for deg i notatet, så få en vane for å sjekke dette. Elevnotatet er permanent til det fjernes manuelt av administrasjonen. Elevnotat vises ikke når du trykker deg inn på en elev som har prøvetid- eller periode fremover i tid. Du må i så fall bla deg frem til prøveperioden starter og deretter trykke på eleven for å få opp elevnotat- og info. Dette er noe vi vurderer å endre på i neste utviklingstrinn.

 

VISNINGSMODUSER:

Kalenderen har tre visningsmoduser:

AGENDA (Beste visning for mobil): Viser alle timer som kommer den uken du har valgt, listet opp i rekkefølge under hverandre.

UKE: Denne visningen gir den klassiske ukeplanen som dere er vant med fra før.

MÅNED: Månedsvisningen vil lettest gi deg et overblikk over tiden fremover.

 

FARGEKODING + TEKST FOR TIMESTATUS

De forskjellige timestatusene har, i tillegg til tekstmarkering, også forskjellige fargekoder, slik at du etter hvert vil raskere se hva som er hva. Dette blir du lett kjent med etter hvert som du bruker timeplanen.

 

PRØVETIME OG PRØVEPERIODE : START- OG SLUTTDATO:

Prøvetime og Prøveperiode som skal skje fremover i tid, eller hvor elevens fortsettelse ikke er avklart, vil være merket som rød (som betyr: “ikke undervisning”) hvor fra-dato er datoen første time finner sted, og til-dato er søndagen etter siste time ettersom dette er fristen for eleven å si fra til administrasjonen hvis de ikke vil fortsette. Dette vil la deg se hvilke prøveperioder og prøvetimer som er planlagt og som du må gjøre ditt beste for å få huket som fast elev.

 

ODDETALL- OG PARTALLSTIMER

En O etter elevens navn betyr oddetallsuker, P betyr partallsuker.

 

FORSKJELLIGE TIDER ANNENHVER UKE:

Enkelte elever har egentlig en kortere eller lengre time enn det kalenderen tilsier. Dette på grunn av systembegrensninger ved forskjellige klokkeslett annenhver uke. Les derfor timenotat nøye ved å klikke på timen. Vi vil jobbe med å unngå slik bookinger fremover for å bli kvitt problemet.

 

FØDSELSDATO KAN VÆRE FEIL:

Vi har fra tidligere ikke samlet inn eksakt fødselsdato på elevene, men kun fødselsår. Ettersom det nye systemet har funksjon for komplett fødselsdato, er alle elever importert med riktig fødselsår, men med 1. januar eller 1. oktober som standard dato.  Fødselsdato er ikke riktig, men fødselsår er riktig. Det er kun noen som har fått korrekt dato fordi vi hadde det i økonomisystemet vårt. Det er også noen elever som går annenhver uke som har feil fødselsår, da det forelå en ukjent teknisk feil dette da vi gjorde dataimporten. Alle nye elever vil alltid få rett dato.

 

KJENTE AVVIK I INFORMASJON:

Etter den automatiske importen av data fra gammelt til nytt bookingsystem, har alle i administrasjonen gjennomgått alle elever og bookinger for å sørge for at all informasjon er blitt med over til det nye systemet på en måte som er forståelig for deg. Det vi vet er at det forekommer noen småforskjeller i måten informasjonen er ryddet opp i, men at det i hvert tilfelle skal være lett å forstå så lenge man sjekker både masternotater øverst, og elevnotater inne på selve eleven.

 

IKKE BRUK SOM HISTORIKK FOR LOGGFØRING!

Kalenderen er foreløpig ikke laget med tanke på å gi deg en 100% korrekt grafisk fremstilling av timer bakover i tid. Du kan derfor ikke bruke kalenderen som en sikker måte å holde oversikt over utført undervisning. Du må fremdeles føre logg fortløpende på hver eneste time for å være sikker på at du får en god og korrekt logg.

 

HVA ØNSKER VI FOR FREMTIDEN:

Vi skal snart i gang med planlegging av neste utviklingstrinn. Dersom du har ideer eller ønsker til funksjonalitet i fremtiden, bare send oss en mail, eller snakk med avdelingslederen din så skal vi ta det med på ønskelisten. Vi har allerede en plan om å implementere logg rett i timeplanen, og åpne for kommunikasjon på kryss av lærere/elever/avdelingsledere/administrasjon, men vi vil allikevel høre om detaljerte ønsker du måtte ha slik at vi kan få alle ideer på bordet.

 

OPPDAGER DU FEIL ELLER LURER PÅ NOE?

Ta kontakt så skal vi hjelpe deg 🙂