I de kommende ukene vil vi gjennomføre en årlig elevundersøkelse for Muno. Denne skal gjennomføres av alle elever, på elevenes egen laptop, pad, eller smartphone (kan bruke lærerens ved behov).

Lagre denne linken som bokmerke, og åpne en ny for hver elev: https://forms.gle/ayMsS1qfyLsFHBaSA .

La eleven fylle ut skjemaet, gjerne med assistanse fra deg, og lukk fanen/nettleseren når du/elevene har trykket på «SEND». Husk på å desinfisere tastaturet eller pad/telefon mellom bruk om eleven låner utstyr til å gjennomføre elevundersøkelsen.

Det er viktig å presisere at data innsamlet i elevundersøkelsen er totalt trygg og anonymisert, og at det er kun elevens lærer som skal lese svarene i detalj. Alle elever skal delta. Elevene deltar på undersøkelsen ved å ta stilling til påstandene, og svarer det som stemmer mest overens med deres situasjon og oppfatning. Påstandene gjelder undervisningen som har foregått på Muno med elevens faste lærer – fra eleven startet hos sin faste lærer og frem til koronasituasjonen tiltok.

Formålet med denne undersøkelsen er å sikre at elevene våre har det så bra som mulig i timene sine på Muno, og det er viktig å presisere at den er ikke designet for å sammenlikne elever eller lærere.

Elevundersøkelsen er utformet som en kvantitativ spørreundersøkelse om elevers mestring, mening (motivasjon), trivsel, trygghet og bevisstgjøring (selvreguleringsevne). I tillegg er det lagt til et spørsmål som kartlegger elevenes holdning (motivasjon) til fjernundervisning.

Undersøkelsen vil bestå av fem spørsmål med påstander som elevene skal rangere 1-5 (i forskningsverdenen blir dette kalt lickert scale test), og hvert spørsmål vil også ha en kvalitativ del, der elevene kan utdype svarene sine. Undersøkelsen vil i hovedsak bli brukt dere lærere som tilbakemelding på deres egen undervisning.

Den kvantitative delen (påstandene) vil også bli gjenstand for statistisk dataanalyse, og resultatene vil bli brukt for å videreutvikle Munos pedagogiske rammeverk.

KAN ELEVER SVARE UTEN AT LÆRER SER PÅ FOR Å FÅ MEST MULIG «ÆRLIGE» SVAR?:

Anbefalingen at elevene skal få gjennomføre undersøkelsen mens læreren er i rommet, men eleven kan godt få “rom” til å besvare uten at læreren “henger” over elevens skulder og ser på. Hensikten med å gjøre det på timen er at lærer skal kunne hjelpe hvis det trengs, at vi kan forsikre  at det blir gjort, og at lærer og elev kan snakke om relaterte ting dersom det føles naturlig.

KAN VI LA ELEVENE GJØRE DET UTENFOR TIMEN?

Det er viktig at alle elever gjør dette på samme måte, og at de gjør det på timen, for at vi skal få konsistent data uten variasjon i miljø . Dersom elever blir overlatt til å gjøre det utenfor timen er erfaringen også at det sjelden blir gjort.

ELEVUNDERSØKELSE VED FJERNUNDERVISNING?

Når det gjelder fjernundervisning så sender lærerne linken til elevene, og så gjennomfører elevene det på sine egne skjermer hjemme og sier fra til lærer når de er ferdige.

SKAL VIKARER GJENNOMFØRE ELEVUNDERSØKELSEN?

Langvarige vikarer bør definitivt gjøre det, mens vikarer som kun skal vikariere en uke bør utsette det, slik at den faste læreren kan gjennomføre det neste uke.