Muno har to ulike typer fagledere. Instrumentspesifikke; som har arbeidsoppgaver med å veilede og gi faglig støtte (for sitt instrument) til alle deler av Muno. Vi har også fagledere for psykososiale forhold, der faglederne jobber i team og fungerer som rådgivere. Hver fagleder har blitt spesielt valgt ut på bakgrunn av sin særskilte erfaring og utdanning. Fagteamets funksjon og formål er å fungere som en ressurs, kvalitetssikring og kontrollorgan innenfor sine (fag)områder.

Psykososialt fagteam 

Medlemmene av Munos psykososialt fagteam jobber med tilrettelegging, videreutvikling og forbedring av faktorene trygghet, trivsel, og motivasjon i alle ledd av Munos tilbud. Fagtemaet består av flere fagrepresentanter som oppfyller spesielle kriterium: særskilt god og relevant utdanning og erfaring. 

Thomas Tvedtet bilde av Thomas som smiler
Fagleder i pedagogikk
Thomas har en mastergrad i musikkterapi, samt en bachelorgrad i sang og musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Han siktet seg inn på musikkterapi fordi han hadde et sterkt ønske om å bruke musikk i møtet med mennesker, i enda større grad enn slik det brukes for eksempel på konserter. Musikkterapi handler om å gi mennesker nye handlemuligheter, gjennom blant annet musikalsk samhandling, improvisasjon, låtskriving, samspill og musikklytting. Musikkterapeuten jobber ofte med fokus på klientens resurser, heller enn klientens utfordringer og problemer. 

Glede er ofte et mål i seg selv i det musikkterapeutiske arbeidet. Fokuset på improvisasjon, og lek med lyd og musikk er en viktig del av den musikkterapeutiske metoden. Jeg bruker svært ofte musikkterapeutkompetansen min i arbeidet med sang- og pianoelever, fordi jeg opplever at den musikkterapeutiske tilnærmingen ofte passer godt sammen med Munos fokus på å skape musikkgledeMusikkterapi tilbys innenfor stadig flere instanser i samfunnet vårt. Eldreomsorg, sykehus, rusomsorg, barnehager, skoler, kriminalomsorg og psykisk helsevern er noen eksempler. 

 

Merete Hagenet bilde av Merete med hvit bakgrunn
Fagleder i musikkterapi
Merete har en bachelor i musikkvitenskap ved NTNU i Trondheim, videreutdanning i Musikk og Helse, og en mastergrad i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole. Trygghet, trivsel og mestring er noen av fokusene hun setter stor vekt på i målet om musikkglede. Det at elevene skal ha sin stemme og medbestemmelse på timene, og tilrettelegge for utforskning av elevens musikalske identitet ser hun også på som viktige oppgaver for henne som instrumentlærer. 

 

Julie Hall
Fagleder i psykologi
Julie er en sangerinne, skuespiller og låtskriver med erfaring fra musikal- og showbransjen i Tyskland. Hun ble utdannet ved musikkteaterskolene Bårdar Akademiet i Oslo og Balettakademien i Gøteborg i 2013. Julie studerer psykologi på NTNU i Trondheim, med fokus på spesialisering i kombinasjonen av stemme og psyke. Fagtyngden hennes musikalsk ligger i sanglige interpretasjoner gjennom stemmebruk og tekstforståelse, i tillegg til stilbeherskelsebransjeforståelse og audition– og fremførelsesteknikker. 

et bilde av Julie mens hun lerJulie har gjort sin musikkglede til en karriere, hvor mental trening med fokus på det psykologiske perspektivet er et viktig aspekt av det å kunne leve av musikken. For å fremme musikkglede hos andre er Julie spesielt opptatt av selvbestemmelsesteorien, hvor de tre punktene Selvbestemmelse, Kompetanse og Tilhørighet bidrar til utviklingen av sin egen artist og oppdagelsen av indre musikalitet, uansett nivå. Først på den måten kan man føle seg trygg, kompetent og kreativ til å kunne skape og til å uttrykke seg; uansett hva slags forutsetninger og ambisjoner man har. 

Simon Udnes JordnesSimon Udnes Jordnes - pianolærer hos Muno
Fagleder i førskolepedagogikk
Simons fagfelt og fagkunnskap ligger hovedsakelig hos barn i barnehagealder. Han er utdannet barnehagelærer fra UiA, og har en del erfaring med å jobbe i barnehage i noen år. Simon blir også ferdig med master i musikkterapi sommeren 2021 fra NMH.  

Alle bør få oppleve musikk og gleden musikk kan gi. Simon mener at dette selvfølgelig også gjelder barn i barnehagealder. Å utforske lyd, instrumenter og musikk kan bidra med å skape gode opplevelser for barnet, og dermed skape mye musikkglede. Gleden ved disse musikkopplevelsene ser Simon på som det viktigste. Det ligger også et stort utviklingspotensial hos barn ved å utforske og lære om musikk. Det gir muligheter for utvikling både fysisk/motorisk, kognitivt og emosjonelt. 

Instrumentspesifikke fagledere 

Hvert instrument har en fagansvarlig som bidrar med instrumentspesifikke perspektiver og i tilrettelegginger for/utvikling av didaktikk for Munos lærere. Instrumentfaglederne har også arbeidsoppgaver innen utvikling og strukturering av undervisningsmetodikk tilpasset de ulike undervisningsformene (en-til-en, gruppeundervisning, fjernundervisning, låtskriving, musikkproduksjon, band, konserter og events) og utvikling av instrumentspesifikke rammeplaner. Metodikken skal ha et langsiktig perspektiv, og skal ses i sammenheng med didaktikken. 

Are Valen LundAre Valen Lund - pianolærer hos Muno.
Fagleder i rytmisk piano
Are startet sin musikalske løpebane i det lokale skolekorpset, og utdannet seg senere ved NISS (nå Westerdals Oslo ACT) og Universitetet i Oslo. Han har mastergrad i musikkvitenskap og jobber til daglig som pianolærer og frilansmusiker. Are har vært innom flere instrumenter i årenes løp, men har etter hvert slått seg til ro bak tangentene. Som pedagog har han bred og land erfaring med ulike stilarter, aldersgrupper og nivåer. 

 

Hugo RisdalHugo Risdal - gitarlærer hos Muno.
Fagleder i gitar
Hugo har fire års musikerutdanning fra Høgskolen i Staffeldtsgate, og har jobbet aktivt som freelancemusiker siden 2006. Han har spilt med artister som bl. a. Kurt Nilsen, Tone Damli, Alejandro Fuentes, Astrid Smeplass og Gabrielle. Hugo driver også et studio i Oslo, og har vært spilt i husband i flere tv-produksjoner som Idol, The Voice, Stjernekamp og Skal vi danse. I tillegg har han undervist i like mange år, og har bred erfaring med mange ulike stilarter, og legger vekt på spilleglede og allsidighet i undervisningen.

 

Håvard Haugland
Fagleder i musikkproduksjon og låtskriving
Håvard Haugland har bachelorgrad fra Paul McCartney’s Liverpool Institute for Performing Arts, hvor han studerte Songwriting og Music Production. Han har undervist elever i alle aldre i mange år, og han har god erfaring med både gruppeundervisning og en-til-en undervisning. Håvard behersker godt alle populærmusikalske sjangre, som rock, pop og jazz. I tillegg til å være lærer er han aktiv som utøvende musiker og studioprodusent i Osloet sort hvit bilde av Håvard som spiller gitar, men har de siste 4 årene satt hovedfokuset på å jobbe og skrive i studiosammenheng sammen med artister. Har også erfaring med å skrive til briefs for bla. Warner/Chappell. Å gi riktig støtte for elevens utvikling er veldig viktig for Håvard, og han tror at alle elever får ekstra utbytte for sitt arbeid hvis man fungerer både som veileder og lærer.