Muno har to ulike typer fagledere. Instrumentspesifikke; som har arbeidsoppgaver med å veilede og gi faglig støtte (for sitt instrument) til alle deler av Muno. Vi har også fagledere for psykososiale forhold, der faglederne jobber i team og fungerer som rådgivere. Hver fagleder har blitt spesielt valgt ut på bakgrunn av sin særskilte erfaring og utdanning. Fagteamets funksjon og formål er å fungere som en ressurs, kvalitetssikring og kontrollorgan innenfor sine (fag)områder.

Psykososialt fagteam 

Medlemmene av Munos psykososialt fagteam jobber med tilrettelegging, videreutvikling og forbedring av faktorene trygghet, trivsel, og motivasjon i alle ledd av Munos tilbud. Fagtemaet består av flere fagrepresentanter som oppfyller spesielle kriterium: særskilt god og relevant utdanning og erfaring. 

 

Simon Udnes JordnesSimon Udnes Jordnes - pianolærer hos Muno
Fagleder i førskolepedagogikk
Simons fagfelt og fagkunnskap ligger hovedsakelig hos barn i barnehagealder. Han er utdannet barnehagelærer fra UiA, og har en del erfaring med å jobbe i barnehage i noen år. Simon blir også ferdig med master i musikkterapi sommeren 2021 fra NMH.  

Alle bør få oppleve musikk og gleden musikk kan gi. Simon mener at dette selvfølgelig også gjelder barn i barnehagealder. Å utforske lyd, instrumenter og musikk kan bidra med å skape gode opplevelser for barnet, og dermed skape mye musikkglede. Gleden ved disse musikkopplevelsene ser Simon på som det viktigste. Det ligger også et stort utviklingspotensial hos barn ved å utforske og lære om musikk. Det gir muligheter for utvikling både fysisk/motorisk, kognitivt og emosjonelt. 

Instrumentspesifikke fagledere 

Hvert instrument har en fagansvarlig som bidrar med instrumentspesifikke perspektiver og i tilrettelegginger for/utvikling av didaktikk for Munos lærere. Instrumentfaglederne har også arbeidsoppgaver innen utvikling og strukturering av undervisningsmetodikk tilpasset de ulike undervisningsformene (en-til-en, gruppeundervisning, fjernundervisning, låtskriving, musikkproduksjon, band, konserter og events) og utvikling av instrumentspesifikke rammeplaner. Metodikken skal ha et langsiktig perspektiv, og skal ses i sammenheng med didaktikken. 

 

Are Valen LundAre Valen Lund - pianolærer hos Muno.
Fagleder i rytmisk piano
Are startet sin musikalske løpebane i det lokale skolekorpset, og utdannet seg senere ved NISS (nå Westerdals Oslo ACT) og Universitetet i Oslo. Han har mastergrad i musikkvitenskap og jobber til daglig som pianolærer og frilansmusiker. Are har vært innom flere instrumenter i årenes løp, men har etter hvert slått seg til ro bak tangentene. Som pedagog har han bred og land erfaring med ulike stilarter, aldersgrupper og nivåer. 

 

 

Hugo RisdalHugo Risdal - gitarlærer hos Muno.
Fagleder i gitar
Hugo har fire års musikerutdanning fra Høgskolen i Staffeldtsgate, og har jobbet aktivt som freelancemusiker siden 2006. Han har spilt med artister som bl. a. Kurt Nilsen, Tone Damli, Alejandro Fuentes, Astrid Smeplass og Gabrielle. Hugo driver også et studio i Oslo, og har vært spilt i husband i flere tv-produksjoner som Idol, The Voice, Stjernekamp og Skal vi danse. I tillegg har han undervist i like mange år, og har bred erfaring med mange ulike stilarter, og legger vekt på spilleglede og allsidighet i undervisningen.

 

Håvard Haugland
Fagleder i musikkproduksjon og låtskriving
Håvard Haugland har bachelorgrad fra Paul McCartney’s Liverpool Institute for Performing Arts, hvor han

et sort hvit bilde av Håvard som spiller gitar

 studerte Songwriting og Music Production. Han har undervist elever i alle aldre i mange år, og han har god erfaring med både gruppeundervisning og en-til-en undervisning. Håvard behersker godt alle populærmusikalske sjangre, som rock, pop og jazz. I tillegg til å være lærer er han aktiv som utøvende musiker og studioprodusent i Oslo, men har de siste 4 årene satt hovedfokuset på å jobbe og skrive i studiosammenheng sammen med artister. Har også erfaring med å skrive til briefs for bla. Warner/Chappell. Å gi riktig støtte for elevens utvikling er veldig viktig for Håvard, og han tror at alle elever får ekstra utbytte for sitt arbeid hvis man fungerer både som veileder og lærer.