Jam-nights

Vil du lære å spille bedre sammen med andre? Bli med på Jam-Nights!

I Muno tror vi at alle elever har stor pedagogisk- og personlig nytte av å musisere med andre musikere i en utøvende setting. Med jam-nights tilbyr vi elevene en samspillsmulighet hvor de vil øve fram et stykke musikk sammen, med veiledning fra en erfaren musiker og Muno-pedagog, som kan fremføres på den lokale avdelingens semesterkonsert. Dette er et gratis ekstratilbud for Muno-elever som er over 8 år gamle.  Det vil bli arrangert jam-nights ved hver avdeling, og hver kveld er alderssegmentert for å gi et best mulig tilbud til hver gruppe. Gruppene er inndelt slik: Barn 8-12 år, tenåringer 13-15 år, ungdommer 16-19 år, Voksne 20+ år. Det kan hende vi avviker noe fra disse gruppene av hensyn til antall påmeldte og/eller nivå-forskjeller på deltagerne. 

Høsten 2022 avholdes jam-nights på fredagene 28. oktober, 11. november, 25. november. Noen skoler har kun jam-nights de to siste datoene. Se tabellen nederst for utfyllende informasjon om Jam-Nights på din Muno-skole.

INFO OM OPPMØTETIDSPUNKT:  Alle deltagere på Jam-Nights fredag 28. oktober skal få informasjon om hvilken gruppe/klokkeslett de skal delta på fra sin veileder på SMS eller e-post. Vi bruker kontaktdetaljer som ble oppgitt ved påmelding. Har du ikke fått denne informasjonen, send SMS til veileder direkte for å spørre når du skal møte opp. Nummeret til veileder ligger i tabellen nedenfor.  

OBS! Informasjon om gruppe/klokkeslett for Jam-Nights fredag 11.november sendes ut mandag 7. november. Derfor er veileders telefonnummer ikke med i tabellen for avdelingene som har oppstart 11. November. Vi sender ut oppdatert informasjon senest mandag 7. november.  

 

INFORMASJON OM JAM-NIGHTS PÅ HVER MUNO-SKOLE: