Gratulerer, du er ferdig med prøvetimene! Slik fungerer det fremover hos Muno

Du har frem til førstkommende søndag til å gi beskjed til kundeservice på post@muno.no, dersom du ikke vil fortsette. Hører vi ikke noe fra deg, får du tildelt fast elevplass med samme tidspunkt og lærer dersom ikke noe annet er avtalt. Se gjerne timebekreftelsen du fikk fra booking@muno.no dersom du er usikker på hva som ble avtalt. Vi har gjort det slik fordi de fleste vil fortsette etter prøvetimer.

Betaling
HØSTSEMESTERET: Når du er ferdig med prøvetimene dine får du en faktura for resten av høstsemesteret. Ta kontakt med oss dersom du trenger å dele opp fakturaen. Etter dette vil du blir fakturert for tre og tre timer om gangen. Det vil alltid stå på fakturaen hvilke timer den gjelder for.

VÅRSEMESTERET: Når du er ferdig med prøvetimene dine blir du fakturert for tre og tre timer om gangen. Det vil alltid stå på fakturaen hvilke timer den gjelder for.

Skolerute
Dine timer følger Munos nasjonale skolerute.

Oppsigelsesfrister
Elevplassen din fornyes automatisk for ett semester om gangen, og du må sende oppsigelse til post@muno.no innen henholdsvis 15. Juni eller 15. November dersom du ikke vil delta på påfølgende semester. Semesterplassen kan sies opp når som helst i løpet av et semester mot et bruddgebyr.

Ønsker du et annet type medlemskap?
Vil du ikke være fast elev eller lurer på hva de forskjellige medlemsskapene koster, se denne oversikten over medlemsskap og priser.