Vi gleder oss til å følge reisen din videre som en del av vår musikalske familie! Slik fungerer det videre:

Husk svarfrist

Du må gi beskjed innen førstkommende søndag til kundeservice via post@muno.no dersom du IKKE vil fortsette med timene dine, eller ønsker en annen avtale enn semesterbinding.

Dersom vi ikke hører fra deg vil du få tildelt fast elevplass med samme tidspunkt, dag og lærer som i prøvetiden din. Se gjerne timebekreftelsen du fikk fra booking@muno.no dersom du er usikker på hva som ble avtalt. Vi har gjort det slik fordi de fleste vil fortsette etter prøvetimer og det vanligste for de som ønsker langsiktig progresjon er å ha semesterbasert avtale.

Betaling                                                                                                                                                                 

Fakturering for nye elever i høstsemesteret: Ved fortsettelse med semesterbasert undervisning etter prøvetiden din, vil første faktura dekke undervisning til og med uke 49. Deretter vil du motta faktura hver fjerde fredag som forskuddsvis dekker 3 uker av gangen.

Fakturering for nye elever i vårsemesteret: Ved fortsettelse med semesterbasert undervisning etter prøvetiden din, vil du motta en faktura hver fjerde fredag som forskuddsvis dekker 3 uker av gangen.

Skolerute

Dine timer følger Muno sin nasjonale skolerute. Husk å sjekke lokale ferier for de ulike skolene, da dette kan variere.

Oppsigelsesfrister

Dette er en løpende semesteravtale. Plassen din fornyes derfor automatisk til neste semester med mindre du sier opp innen 15. november for deltagelse i vårsemesteret, og 15. juni for deltagelse høstsemesteret. Semesterplassen kan sies opp når som helst i løpet av et semester mot et bruddgebyr.

Ønsker du et annet type medlemskap?

Dersom du ikke ønsker semesterbasert undervisning eller lurer på hva de forskjellige medlemsskapene koster, se denne oversikten over medlemsskap og priser.