Rammeverk for fjernundervisning i bass

Tips til organisering og innhold for fjernundervisning i bass

Utfordringer med lyd 

En av hovedutfordringene med fjernundervisning av bassgitar er at lyden fort kan bli uklar og utydelig for både lærer og elev. Dette kan skyldes at mange av mikrofonene vi vanligvis bruker, ofte mikrofoner som er integrert i laptopen man bruker, hodetelefoner osv. er mer beregnet for bruk til ren tale, og ikke fanger opp de dype frekvensene like bra som andre mikrofoner som har en mer nøytral profil. Lyden til en bassgitar er ikke så «direkte» som f.eks. sang, eller andre instrumenter som opererer i et høyere register. Det er veldig viktig at læreren og eleven hører hverandre godt, for å få best inntrykk av hva som blir spilt og at man unngår å misforstå det som skjer i andre enden. 

Det første steget for å optimalisere lyden vil være å følge guiden her (med link), for å endre innstillingene til at zoom ikke tolker lyden av bassgitaren som bakgrunnsstøy. Dette hjelper mye, og elev og lærer bør være sikker på at dette er gjort før hver time. 

Utenom dette kan man også forbedre lyden ved å sette forsterkeren i samme nivå som, og nærmere mikrofonen. Hvis man spiller med på et backingtrack/en låt i bakgrunnen så kan man også flytte høyttaleren man bruker til musikkavspillingen nærmere micen. Når vi nå også er inne på mikrofon så bør det også nevnes at det kan være en fordel å kjøpe inn en ekstern mic som er mer nøytral og derfor bedre egnet til å ta opp bassgitar. Det trenger ikke å være en dyr mic for å komme godt over laptopmic/hodetelefonmicnivå. Noe mange lærere kanskje heller ikke er klar over er at mange portable håndholdte micer også kan brukes som ekstern usb-mic til PCen din, som f.eks. Zoom H4n. Disse fungerer ofte veldig bra! 

Et annet oppsett man kan prøve er å bruke et lydkort (audio interface) hvor man plugger inn både en mic for selve pratinga, i tillegg til å kjøre bassgitaren direkte i lydkortet. Da får man bassgitaren separert fra micen og lyden blir veldig tydelig og direkte for den i andre enden. Dette er kanskje den løsningen som er best når det kommer til lyd, men ulempen er at det kan være vanskeligere når man skal spille til en låt man har i bakgrunnen. 

Veiledning av innstudering ved fjernundervisning 

En annen utfordring man kan støte på under fjernundervisning er det at det er vanskeligere å veilede eleven underveis i for eksempel en låt eller en musikalsk øvelse, pga. den uunngåelige tidsforsinkelsen som oppstår ved bruk av kommunikasjonsverktøy som f.eks. zoom. Bassgitar er ikke alltid mikset så høyt og tydelig, så da kan det være ekstra utfordrende for eleven din å orientere seg i en låt uten at læreren er til stede i rommet og kan spille med, eller forklare ting som skjer i musikken underveis. Derfor bør man være enda mer bevisst på å være tydelig og ryddig i undervisningen. Visuelle hjelpemidler som f.eks. besifring (hvis eleven er kjent med dette), tegninger, notater, tabulatur og lignende kan være til god hjelp for å få bedre forståelse av musikken, for noen elever. En annen måte å få eleven til å bli kjent med materialet på er at læreren spiller materialet med backingtracket eller låten i bakgrunnen, så slenger eleven seg på fra sin ende. Som lærer vil man få inntrykk av at eleven ligger veldig bakpå, kanskje flere slag, men fra eleven sin side vil det oppleves som at de spiller sammen med læreren, eller i hvert fall spiller med på en video. Det vil kanskje gjøre det lettere for dem å skjønne akkordskifter, rytmer, posisjonsskifter etc. siden de har en lærer de kan lene seg på og de vil forhåpentligvis høre og «føle» mer av hva som skjer i låten og hvordan basslinja går.  

Når man jobber med å orientere seg på halsen, er det viktig at eleven ser tydelig hva læreren gjør. Å orientere seg kan være veldig forvirrende for nybegynnere, til og med på vanlige fysiske timer. For eksempel kan det være lurt å «zoome» mer inn på de første 7 båndene dersom man jobber med noe innenfor dette området. Et kamera man kan flytte rundt på er selvsagt en fordel, men man kan også plassere seg selv eller laptopen mer hensiktsmessig for å få samme effekt. Det kan også være en fordel at noe av headstocken til bassen viser, sånn at de ser tydelig hvor første bånd er. Man bør ha et lite øye til sitt eget kamera generelt under undervisningen, ettersom man fort kan glemme av å endre posisjonen sin eller kameraet hvis man skulle for eksempel fokusere på noe annet, som f.eks. høyrehåndsteknikk.   

et bilde av venstrehånden på headstocken til bassen som et eksempel av hvordan fjernundervisning kan se ut som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fagleder bass

Asle Bråthen