Rammeverk for fjernundervisning i gitar

Tips til organisering og innhold for fjernundervisning i gitar

På generell basis fungerer laptop bedre enn mobil eller iPad til fjernundervisning. Laptoper har som regel bedre wifi-hastighet, og gjør det lettere å tilte vinkel på webkamera, slik at man raskt kan endre fokus fra høyre/venstre hånd på gitaren, til ansiktet når man prater.  

Fjernundervisning fordrer ofte at man er noe mer forberedt til timene, og har man undervisningsmateriell og en plan klart før timen, er det lettere å aktivisere eleven umiddelbart. Gode blekker bør være digitalt utformet, og program som er aktuelle her er f.eks: Sibelius, Finale, Noteflight, Musescore med flere. Fordelen med disse programmene er at man kan ha mer variert og detaljert info i en og samme blekke; besifring, noter, tabs, repetisjonsangivelser og styrketegn. Dette er også en god måte å inkludere musikkteori i undervisningen, og her gjelder det naturligvis å ta ting gradvis etter elevens nivå og erfaring. Jeg vil også anbefale Neck Diagrams 2, hvor man blant annet kan lage gode diagram med akkorder, voicinger og oversikt over tonene på halsen.  

Send gjerne filer i forkant av timen, hvis eleven er avhengig av å printe ut innholdet. Det mest fleksible er nok at eleven har to enheter, en hvor man har Zoom, og en annen enhet hvor man kan lese blekker og evt. spille av musikk. Bruker man digitale filer, er pdf det mest anvendelige filformatet, og eleven bør ha en app som er laget til dette formålet, hvor man kan samle filene på ett sted, og tillegg har mulighet til å notere i blekka. Aktuelle program her er ForScoreNewzikPiaScore mfl.  

En av de største utfordringene med fjernundervisning, er at man ikke får musisert sammen. Det er likevel mulig å legge til rette for at eleven får spille mye på timene via Zoom, hvis man for eksempel legger opp til å spille etter sanger eller backing tracksYouTube har det meste av musikk, og her kan man også justere hastigheten på lydfila under “Innstillinger” i høyre hjørne. Oppstår det andre behov underveis, er det helt fint at lærer spiller inn et komp, sender over og at eleven musiserer på det.  

Det kan også være svært hjelpfullt at lærer spiller inn en videosnutt på timen, hvor du spiller låta eller en aktuell passasje i originalt tempo og evt. sakte tempo. Det gjør det lettere for eleven å hente frem og forstå det man har jobbet med på timen. En enkel og grei måte å løse dette er at eleven trykker på «rec» knappen i Zoom. Om kvaliteten på dette blir for lav kan lærer evt. spille det inn og sende det. 


Fagleder gitar

Hugo Risdal