Are Valen Lund

Are har mastergrad i musikkvitenskap fra UiO og utøvende utdanning fra det som tidligere het NISS. Han har lang fartstid i Muno og er en erfaren og allsidig musiker og pedagog som er komfortabel med de fleste sjangre, uttrykk og nivåer.

Are mener at musikkens verdi først og fremst ligger i det mellommenneskelige, og legger vekt på at spilletimen skal være noe man ser frem til hver uke. Elevene skal føle seg sett og hørt, både med hensyn til repertoar og hvem de er som person, uavhengig av alder, erfaring og ambisjonsnivå.