Heidi Årflot Aglen

Heidi Årflot Aglen har en dobbel bachelor i musikk med pedagogikk fra NTNU og UiS. Heidi jobber mest innen de rytmiske sjangrene (bl.a. pop, jazz, rock), men liker å jobbe med de fleste sjangrer. Det viktigste er at det er musikk som elevene selv liker å jobbe med og at det er gøy å komme til undervisning. Heidi legger også vekt på å lære god sangteknikk og utvikle sitt eget uttrykk. Undervisningen er lyttebasert, men det blir også gitt noteundervising om ønskelig.