Et lite steg til scenen

Denne uka er det fremføringsuke på alle våre skoler. Fremføringsuka gir deg som elev sjansen til å dele intime konsertopplevelser med andre.

I 2015 var vi i Muno med på et forskningsprosjekt i samarbeid med forskere og musikkakademikere fra Europa og Sør-Amerika. Prosjektet gikk ut på å måle hvilken effekt det å fremføre musikk har på musikkelever. Gjennom flere år med årlige elevkonserter har også tilbakemeldinger fra våre elever gitt et sterkt uttrykk for ønsket om hyppigere fremføringer.

Formålet med fremføringsuka er å bygge et godt grunnlag for videre konsertdeltakelse og fremføring av musikk, både hos oss og i andre settinger. Vi ser alltid etter muligheter som kan gi våre elever økt selvtillit og vi ønsker å bygge en kultur for opptreden og deltakelse på arrangementer.

Vi stiller scener, venterom eller andre aktuelle lokaliteter disponible for at du skal kunne få prøve deg på scenen. Enten bare foran læreren, eller for andre elever og lærere.

Velkommen!