Få bedre konsentrasjon

Vi har alle stått helt bom fast en gang. Kanskje er det en vanskelig skoleoppgave? Eller kanskje skal man forberede en presentasjon for jobben? Det å spille et musikkinstrument hjelper deg med utvikle deler av hjernen som gjør det lettere for deg å konsentrere deg!

Det å spille et instrument gjør at man bygger opp deler av hjernen som styrer det visuelle, hørselen og motoriske evner. Ved å spille et instrument blir disse hjernefunksjonene stadig styrket mens man har det gøy. Dette smitter også over på andre deler av tilværelsen, og man får store fordeler av disse opparbeidede evnene på skolebenken, på kontoret eller i det daglige sosiale liv.

Finmotorikk bruker begge hjernehalvdeler

Den mest tydelige forskjellen mellom å lytte til og å spille musikk er at det sistnevnte krever finmotorikk som er kontrollert av begge hjernehalvdeler. Det kombinerer også den språklige og matematiske presisjonen som den venstre hjernehalvdelen innehar med det kreative som huses i høyre hjernehalvdelen. På grunn av dette har det å spille musikk vist seg å øke volumet og aktiviteten i nervefibrene som forbinder venstre og høyre hjernehalvdel. Dette gjør at beskjeder kommer seg på tvers av hjernen raskere og gjennom mer varierte ruter.

Bedre kognitiv kontroll

Fordi det å lage musikk også involverer skapelse og forståelse av musikkens følelsesmessige innhold og budskap, har musikere ofte et høyere nivå av kognitiv kontroll, en kategori av sammenhengende oppgaver som blant annet involverer planlegging, strategi og det å være detaljorientert.
Dette er noe av det som gjør musikere rustet til å holde bedre på konsentrasjonen og å løse problemer på mer effektive og kreative måter i både akademiske og sosiale sammenhenger.