Rammeverk for fjernundervisning i piano

Tips til organisering og innhold for fjernundervisning i piano

Forberedelser et kamera på stativ over pianotangentene et kamera på stativ over pianotangentene et bilde av en pianolærer som underviser på nett, med et kamera på stativ over pianotangentene

Muno har Zoom som hovedplattform for digital undervisning. Det er likevel lurt å gjøre seg tilgjengelig på flere plattformer, både som backup og for ikke å skape unødvendige barrierer for elevene. Skype og Teams er gode alternativer, og Messenger eller FaceTime kan også benyttes om nødvendig. Hovedargumentet for Zoom, hjelp til oppsett, og generell veiledning for fjernundervisning finner du her. 

 Fugleperspektiv på tangentene gir et godt utgangspunkt. Dette oppnås enklest ved hjelp av eksternt webkamera, smarttelefon eller nettbrett i kombinasjon med en egnet holder. For sistnevnte alternativ fungerer f.eks. iKlip Xpand godt. Denne passer til de fleste modeller og monteres normalt på et mikrofonstativ, men improviserte løsninger som en gulvlampe, hylle eller et kosteskaft lent mot veggen bak pianoet gjør også nytten. Denne typen oppsett gjør det lett å justere avstand og utsnitt, samt veksle mellom å vise ansikt og hender. 

 Eventuelle tekniske begrensninger på elevenes side (kunnskap, utstyr, internett, osv.) kan det være vanskelig å gjøre noe med når timen først er i gang, så lærers fokus bør være på egne forutsetninger. Det er essensielt at eleven både ser og hører lærer klart og tydelig, selv om dette ikke alltid går begge veier. 

Undervisning 

Det kan være utfordrende å starte på nytt repertoar, særlig dersom eleven ikke er stødig i notelesing. Digitalformatet egner seg imidlertid godt til en arbeidsflyt der lærer demonstrerer, og eleven imiterer. Gi tydelige instruksjoner, og la gjerne hendene hvile på tangentene hvis du stopper for å forklare noe. Dette gir dem noe å fokusere på, og gjør at de lettere holder konsentrasjonen.  

Dersom eleven trøbler med utførelsen selv etter gjentatte repetisjoner handler det gjerne om håndstilling, så i tilfeller der lærer ikke kan se elevens hender kan det være lurt å minne om dette med jevne mellomrom. Gehøret er ellers lærers beste venn, og en forutsetning for at fjernundervisning kan fungere optimalt. Når lærer kjenner materialet ut og inn fra et rent klanglig perspektiv, går kommunikasjonen lettere og fokuset holdes på musikken. 

Forsøk å legge opp til løpende dialog, slik at kommunikasjonen går begge veier. Retoriske spørsmål egner seg godt til å få i gang samtale og refleksjon, akkurat som på fysiske timer. Digitalformatet kan virke passiviserende, så det er viktig at elevene føler seg sett og hørt. 

Mellom timene 

Korte og konsise instruksjonsvideoer, tatt opp på timen eller i ledige øyeblikk, fungerer godt som både supplement og alternativ til noter, besifring og andre visuelle representasjoner. Oppfordre gjerne elevene til å ta kontakt hvis de lurer på noe faglig utenom timene, forutsatt at du har kapasitet til det. Uavhengig av om de benytter seg av muligheten eller ikke (de aller fleste gjør sjelden det), vil det oppleves som verdifullt å ha en kanal til lærer. 

 


Fagleder piano

Are Valen Lund