Piano: Ressurser for fjernundervisning

Tips til organisering og innhold for fjernundervisning i piano

På denne siden finner du ressurser og konkrete tips til hvordan du kan planlegge din fjernundervisning i piano.

Som en midlertidig løsning kan elevene kan ta i bruk gratis virtuelle instrumenter på nettet. Meningen med disse er ikke å være en replikasjon av ekte instrumenter, men et alternativ som kan by på nye perspektiver og læring:

Mobilkamera

Som lærer kan man veksle mellom å bruke mobil- og webkamera. Mobilkameraet er gjerne mer fleksibelt, slik at man kan veksle mellom å vise close-up av hendene, og utsnitt av deg selv.  

Tips til optimalisering av Skype

  • Bruk/bytt headset og ekstern mikrofon i stedet for innebygde høytalere og mikrofon på f.eks. laptop. 
  • Bruk internettkabel. Trådløs tilkobling vil alltid gi mindre optimal hastighet. Husk at du må ha god tilkobling på både opp og ned signalet(!). Sjekk med din internettleverandør hvilken hastighet du har, og sjekk på https://www.speedtest.net/ hva du faktisk har. Skype krever minimum 1.5 mbps bade opp og ned. 
  • Oppdater Skype. Kanskje bruker du en gammel og utdatert versjon? Last ned nyeste versjon her: https://www.skype.com/en/get-skype/ 

Innholdet på denne siden er utviklet av Munos lærer Jørund Schiefloe, og ligger også på hans personlige webresurs.


Fagleder piano

Are Valen Lund