Fremføringsuke er et lavterskeltilbud hvor elevene får oppleve prosessen med å forberedelse, fremføre og få anerkjennelse. Men det viktigste målet er å gi eleven opplevelsen av trivsel og mestring.

Hva er en fremføringsuke

Elevene fremfører et musikalsk-nummer for læreren sin, men kan også velge å ha ekstra publikum. Eksempler er andre elever og lærere, eller til og med foreldre og/ eller venner. Dette vil være opp til hver enkelt elev i samarbeid med sin lærer.

Ved skoler med scenerom brukes gjerne dette hvis elevene har lyst til det. Noen skoler har valgt å bruke fremføringsuken til å forberede elevene til elevkonsertene, noen bruker det til «jam-sessions» med andre elever, mens andre bruker det til å jobbe med sceneteknikk. For mange kan dette være et springbrett til å delta på elevkonsert.

 

Hva skal fremføres

Dette avtales mellom elev og lærer. Alt kan tillates, så lenge det leder til at alle elever får erfaring med å fremføre noe. Det er lurt å velge noe eleven er trygg på slik at hen får en god opplevelse. Det er noe helt annet å presentere noe for et publikum, enn å spille/ synge på øvelse!

 

Når skjer det

Fremføringsukene vil finne sted på Muno-skolen i den normale undervisningstiden.

  • Asker, Drammen, Gjøvik, Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord: Uke 39 og 46
  • Lillestrøm: Uke 43 og 50
  • Sandnes, Stavanger, Trondheim, Ålesund: Uke 40 og 46

 

Hvorfor gjør vi dette

I 2015 deltok Muno i et forskningsprosjekt i samarbeid med forskere og musikkakademikere fra Europa og Sør-Amerika. Prosjektet skulle måle hvilken effekt det å fremføre musikk har på musikkelever.

Konklusjonen fra våren 2016 sier at:

”elever som ofte fremfører musikk for andre, opplever en større utvikling i selvtillit, selvregulering og kreativitet, enn elever som ikke fremfører musikk for andre”

Resultatet av forskningsprosjektet harmonerer med elevenes og lærernes ønsker om flere, varierte muligheter for fremføring.

Fremføringsuken vil:

  • Være en enkel inngangsport til å fremføre for andre
  • Være et tilskudd og/ eller en forberedelse til å delta på elevkonsertene
  • Gi ett dypere perspektiv på hva det vil si å spille elevens valgte instrument
  • Øke trivsel og motivasjon til faglig utvikling
  • Tilrettelegge for bygging av selvtillit, selvfølelse og tidlig mestring