Gi barnet ditt god selvtillit

Musikkundervisning gjør barn bedre rustet til å håndtere livets små og store utfordringer, både i og utenfor musikkens verden.

En god selvfølelse er viktig i møtet med livets små og store utfordringer. Forskning viser at barn som kjenner sine styrker og svakheter er i bedre stand til å takle konflikter og motstå negativ påvirkning. Disse barna er realistiske, generelt optimistiske og har en tendens til å nyte livet og smile lettere.

–  Jeg kan ikke

Barn med lav selvfølelse, derimot, kan slite med å takle utfordringer – som igjen kan medvirke til angst og frustrasjon. Tenker man dårlig om seg selv, gjør dette det vanskeligere å finne løsninger på problemer. Selvkritiske tanker kan føre til passivitet. Disse barna trekker seg gjerne tilbake eller blir deprimerte, noe som ofte medfører at den umiddelbare reaksjonen i møtet med nye utfordringer vil være: «jeg kan ikke.»

Musikk bygger selvtillit

Musikkundervisning tilbyr en plattform der barn kan lære å ta imot og gi konstruktiv kritikk. Å gjøre negative tilbakemeldinger om til positive endringer hjelper barna å bygge selvtillit. Det å jobbe sammen med lærer, og spesielt det å få muligheten til å fremføre for andre, og se andre fremføre, vil hjelpe barna å forstå at ingen er perfekte, verken de selv eller andre, og at det finnes rom for forbedring hos alle mennesker.

Bli bedre til å snakke foran andre

Spesielt det å fremføre for andre er en viktig egenskap, uansett om musikk er noe man vil satse på eller ikke. Denne egenskapen er enkelt overførbar til å tørre å stå opp og prate foran en forsamling, være seg i det sosiale liv, i skolesammenheng eller senere i livet når barnet skal inn i arbeidslivet.