Gi barnet ditt mestringsfølelse på skolen

I dagens samfunn blir det lagt et stadig større resultatpress på våre barn. Heldigvis finnes det måter som kan gjøre ditt barn i bedre stand til å takle disse utfordringene gjennom musikkens verden.

I skolen er det mye som er vanskelig. Matte, naturfag og språkfag er alle krevende fag, og kan ofte føles utelukkende pliktbasert for barn og unge. Det store fokuset på disse fagene gjør kanskje at statistikkene blir bedre, men like så ofte at trivselsnivået blant barn i skolen går ned. Dessverre er det også alltid noen som faller utenfor, og som sliter med å holde følge.

Fordelene med musikkundervisning

Et forskningsprosjekt med base i Canada, Tyskland, New Zealand og USA viser at musikkundervisning forbedrer evnene innen lesing og skriving hos unge mennesker. Det forbedrer også evnen til å lære fremmedspråk, samt mer generelle egenskaper som økt konsentrasjon, selektiv oppmerksomhet og bevissthet til følelsesbruk i dagligtalen, noe som vil ha fordeler både i akademiske og sosiale sammenhenger.

Bedre selvtillit og mestring

Det å spille et musikalsk instrument vil gi barnet ditt en arena der man kan få en opplevelse av mestring og utløp for tanker og følelser det ikke er rom for i en stadig mer realfagsfokusert skole.  Forskningen viser også at musikk som en hobby er i stand til å bringe folk fra forskjellige baner av livet sammen. Det hjelper elevene å skape relasjoner mellom seg selv og andre, som videre bygger evnen og øker viljen til å samarbeide med andre mennesker.