Nedstenging Oslo – 10. mars 2021

Kjære alle lærere og elever ved Munos Oslo-skoler, 

 Koronasituasjonen i Oslo har forverret seg igjen, og vi ser oss dessverre nødt til å innføre online-timer for alle timer ved våre skoler i Oslo fra og med onsdag 10. mars. Vi kommer til å følge situasjonen nøye, og vi vil åpne igjen for fysiske timer så fort det lar seg gjøre, men i tråd med byrådets tiltaksplan ber jeg alle om å forberede seg på at det kan bli online-timer til og med 25. marsDe nye og strengere lokale koronatiltak satt av byrådet i Oslo i dag tilsier at vi nå må bidra for å stoppe den økende smittespredningen, til tross for at Muno har lav risiko ved én-til-én timer under streng smittevernplan 

 Lærere og elever bes forberede seg på undervisning over skjerm. Lærere har ansvaret for å komme i kontakt med elever for online-undervisning, og vil ha støtte i Munos fagledelse og rammeverk for online-timer, hvor det blant annet finnes en veiledning til hvordan få best mulig lyd på Zoom som er den foretrukne plattformen: https://muno.no/fjernundervisning/  

 Selv om dette ikke er ideelt, så håper vi dere alle får online-timene til å bli hyggelige og lærerike, og at dere ser fordelene ved å slippe å reise samt å kunne øve rett før og rett etter timen. Her er et lite innblikk i online-timer fra lærer- og elevperspektiv for den som måtte være interessert: https://muno.no/sangelev-fant-stemmen-sin-i-onlinetimer/  

 Lykke til – vi sees igjen veldig snart!