Nervøs for å snakke for en forsamling?

Seinfeld hadde en vits på det en gang – folk vil heller dø enn å snakke i forsamlinger. Så i stedet for å holde en begravelsestale, vil folk heller ligge i kista. Det kan musikk hjelpe deg med!

Du har sikkert kjent på følelsen. Før du skal holde en presentasjon,  en tale eller bare si hva du heter og driver med. Nervøsitet er en vanskelig følelse, og det er fort gjort å tenke:; «dette tør jeg aldri!».

Likevel dukker det hele tiden opp anledninger der du må snakke foran andre. Det kan være på skole, studier, på jobb eller på privaten. Du har kanskje tenkt at det virker så enkelt for noen? Hvordan kan noen bare reise seg opp og snakke foran en forsamling helt uaffektert og over tid?

Bli i bedre stand til å takle konflikter

En god selvfølelse er viktig i møtet med livets små og store utfordringer. Forskning viser at mennesker som kjenner sine styrker og svakheter er i bedre stand til å takle konflikter og motstå negativ påvirkning. Disse menneskene er realistiske, generelt optimistiske og har en tendens til å nyte livet og smile lettere.

Musikkundervisning gjør deg tryggere

Det å jobbe sammen med lærer, og spesielt det å få muligheten til å fremføre for andre, og se andre fremføre, vil hjelpe deg å forstå at ingen er perfekte, verken du eller andre, og at det finnes rom for forbedring hos alle mennesker. Det å delta i musikkundervisning er ikke bare en positiv musikalsk opplevelse, men det gir deg også mulighet til å få konstruktive tilbakemeldinger innenfor trygge rammer, og utvikle dine evner til å fremføre noe for andre, være seg i musikkens verden eller livet ellers.

Bli en bedre lagspiller

Musikkundervisning gir deg langt mer enn bare det å lære å synge eller spille et instrument. Det har også evnen til å utvikle egenskaper hos oss mennesker som vil være viktige også utenfor musikken. Svært mange opplever at evnene man får utviklet gjennom musikkundervisning gjør en i stand til å løse problemer mer kreativt og effektivt, ikke bare i musikkens verden, men også i det profesjonelle liv. En amerikansk undersøkelse viser at 7 av 10 voksne sier at lærdom og vaner fra musikkundervisning har gjort dem til bedre lagspillere i jobbsammenheng og hjelper på disiplin og kreativitet i arbeidshverdagen.