Muno og NMH har inngått praksisparteravtale, som innebærer at enkelte Munolærere er veiledere for praksisstudenter fra PPU og kandidatstudiet i musikk. Dette er en kvalitetsstempling av Muno som musikkutdanningsinstitusjon og vi er selvsikre på at vi er ansvaret verdig. Muno er opptatt av å gi studentene som har praksis hos oss ett fullverdig innblikk i hva det vil si å være en-til-en lærer, og vi har derfor en helhetlig og langsiktig tilnærming til praksisen. Siden den kanskje viktigste siden ved det å være lærer er å bli god på relasjonsbygging, som bygges gjennom kontinuitet over tid, tilbyr Muno så langt det er mulig en praksisperiode over en lengre periode, med undervisningspraksisen mer spredt utover. Vi mener dette gir et bedre innblikk i hva det faktisk vil si å være lærer, og forbereder studentene i større grad på en faktisk arbeidshverdag som en-til-en musikklærer. Praksisstudentene vil bli veiledet av svært erfarne og dyktige Munolærere, som igjen får veiledning på sitt praksisopplegg fra Munos pedagogiske leder og NMHs praksisveiledningsprogram.