Samspill

Samspillkveldene avvikles under veiledning fra hyggelige pedagoger fra Muno, og  er en fantastisk arena for motivasjon og erfaring.

Når elevene våre har lært det grunnleggende på instrumentene sine oppfordrer vi dem til å delta på samspillkvelder. Her får de brukt kunnskapen og ferdighetene sine i praksis på måte som simulerer hvordan profesjonelle musikere  jobber – gjennom samspill blir elevene kjent med hverandre og får:

  • Kunnskap og erfaring med samspill
  • Trening i performance og formidling
  • Bedre gehør og lytteevne
  • Bedre forståelse for ditt instruments rolle i et band
  • Mestringsfølelse
  • Lære hvordan jobbe frem et god produkt på kort tid