Barn blir skolesmart av musikkundervisning!

At alle barn burde lære å spille et instrument mener vi er en selvfølge. Denne svenske forskningen som har fulgt barn i over fire år forteller deg hvorfor! Dette er bare en av mange undersøkelser som viser at barn som får musikkundervisning gjør det bedre akademisk, og at undervisningen endrer hjernen rent fysisk. Hjernen består av levende celler som blir påvirket av alt vi foretar oss, og når vi spiller et instrumet gjør vi veldig mye samtidig:

I løpet av en periode ble barns kognitive evner testet tre ganger og alle ble intervjuet om livsstil, musikkundervisning, samt foreldrenes bakgrunn. Hjernen består av levende celler som blir påvirket av alt vi foretar oss, og når vi spiller et instrumet gjør vi veldig mye samtidig, Hjernene til 64 av barna ble også studert med hjerneskanning. Som resultat av testene kunne man fastslå at musikkundervisning  øker arbeidsminnet og evnen til å resonnere. Mer grått hjerne vev og bedre mattekunnskaper var også resultatet hos de som lærte og spille – effekten var også større dess mer musikkundervisning de hadde fått. Musikk er altså utrolig mye mer enn bare  glede og et medium vi kan bruke til å uttrykke våre følelser – det er også hjernetrim (på høyt nivå)!

Jenter øver på gitar

Multitasking
Fokus og konsentrasjon er viktig når man skal lære å spille. I tillegg er kortidsminnet
opptatt av små deler av det som blir spilt, samtidig som vi kommuniserer med langtidsminnet. Ved siden av å lese noter og/eller akkorder må musklene konstant aktiveres for å få lyden ut gjennom instrumentet. Helt til slutt skal også musikken og notene eller akkordene tolkes, ved å uttrykke følelser gjennom toner når vi formidler musikken. 

Forebygge lese- og skrivevansker?
Lesing og skriving henger sammen med å lære å lytte. Vi må gjenkjenne lyder for å koble symbolene til disse bestemte lydene og mange barn som senere utvikler dysleksi har derfor en stor utfordring med dette. I en av undersøkelsene der 5-åringer ble delt i tre grupper, fikk ene gruppen undervisning på fiolin, en gruppe svømmeundervisning og siste gruppe hadde ingen form for undervisning. Ved forsøksstart fantes det ingen forskjell på barna som skulle gjenkjenne språklyder, men ved forsøksslutt gjorde barna med fiolinundervisning det best. Vi kan derfor si at det er en lavere forekomst av lese- og skrivevansker hos barn som har musikkundervisning. 

Les hele artikkelen (ekstern side) eller bestill en gratis prøvetime hos oss under:

Little hispanic Pianist

Kilder:

1. Med Probl Perfrom Art. Jun; 29 (2): 57-63, 2014
2. Behavioural Brain Research, vol 256, p 257-260, 2013
3. Frontiers in Human Neuroscience, vol 7, article 926, 2014
4. Progress in brain research, vol 207, p 209-241, 2013