Munos trafikklysmodell forklarer statusen på alle våre skoler. Tabellen oppdateres og distribueres ved hver vesentlig endring slik at alle til enhver tid har oversikt over status for sin skole.

Alle fysiske timer gjennomføres i henhold til Munos smittevernplan (nå oppdatert med munnbindbestemmelser) som gjelder for alle fysiske timer uansett hvilket tiltaksnivå/farge skolen er på. Lærerne sørger for at hver time avholdes i tråd med smittevernplanen. Lærerne har kun én og én elev, og kan derfor utøve god smittvernskontroll.  Alle tilreisende må følge nasjonale og lokale smittevernstiltak på reisen til og fra Muno.

Online-timer gis etter gjeldende rammeverk for online-timer med støtte fra fagledelse. Muno har god erfaring med online-timer, og mange elever og lærere har hatt glede av å jobbe gjennom et digitalt grensesnitt. Man slipper dessuten å reise, pakke opp og ned, og får muligheten til å øve både rett før og etter timen. Vi håper på forståelse og samarbeid fra våre elever med å få dette til å fungere i de periodene dette må gjennomføres. Lærer har ansvar for å få koblet seg opp mot eleven på en av plattformene vi bruker.

 

TiltaksnivåGjelder for øyeblikket skoler
GrønnAsker
Drammen
Gjøvik
Kristiansand
Lillestrøm
Moss
Oslo Grorud
Oslo Hellerud
Oslo Majorstuen
Oslo Sentrum
Sandefjord
Sandnes
Snarøya
Stavanger
Trondheim
Tønsberg
Ålesund
Gul
Rød
ALLE avdelinger har plikt til å bruke munnbind der en-meters regelen ikke kan overholdes. Maks 5 stk. på minikonsert over hele linja.

Last ned tiltaksnivåer plakat her.