Det er ikke alle som har råd til å gå på kurs hos Muno, så derfor har vi funnet ut hva slags støtteordninger som kan gjøre musikkopplæring mer tilgjengelig for barn og ungdom.

De aller fleste kommuner tilbyr en form for støtte for å aktivisere samfunnets yngre borgere, men det er ikke alltid like lett å finne ut hva slags ordninger som faktisk finnes i hver enkelt kommune – derfor har vi i Muno laget en liste over tilbudene i alle 14 kommunene vi er tilstede i.

Kulturskoler

Kulturskoler være et godt alternativ til privat musikkundervisning. Nesten alle kommuner har en form for kulturskole, og de fleste av dem tilbyr flere forskjellige instrumentkurs og diverse andre aktiviteter. Disse skolene koster også penger i utgangspunktet, men mange av dem har rabatter og friplasser for de som ikke har råd. Nedsiden ved kulturskoler, kan være lange ventelister, mindre fleksibilitet i forhold til sjanger, og instrument, og færre tilbud for de som vil spille i band.

Fritidsklubber

Det finnes fritidsklubber over hele landet, og en del kommuner har faktisk ganske mange av dem, som for eksempel Oslo. Noen av klubbene tilbyr musikkundervisning og for både solo-instrumentalister og band, og noen har også øvingsrom og studiofasiliteter for de som trenger det. Disse tilbudene er ofte gratis, men koster uansett generelt mindre en privatundervisning. Om din kommune ikke er inkludert i den kommende listen, kan det være en god idé å kontakte din lokale fritidsklubb. Ulempene ved klubbene er stort sett de samme som med kulturskolene, men det er også slik at ikke alle kommuner har musikkfokuserte fritidsklubber.

 

Fritidsklubber og kulturskoler er fellesnevnere for musikkundervisningen i de fleste kommuner, men det er også en del andre tilbud som ikke er like utbredte. I listen under, har vi kartlagt alle støtteordninger og kommunale tilbud i de 14 «Muno-kommunene».

Asker

Munos hjemkommune har en ordning med aktivitetskortet Alle i Aktivitet. Foreløpig er kortet i testfasen, men det skal bli tilgjengelig for alle som trenger det til høsten 2021. AiA fungerer slik at brukeren får 1000 kr rabatt i semesteret på den aktiviteten man ønsker å delta på, og denne aktiviteten kan være omtrent hva som helst, både privat og kommunalt. Her kan du lese mer.

Bærum

For de som ikke har råd til å betale for fritidsaktiviteter i Bærum, finnes det et fritidsstipend som kan søkes ved å ta kontakt med kommunens kulturskole. Denne støtten kan også brukes på andre aktiviteter. Her kan du lese mer om stipendet.

Bærum har også en del fritidsklubber, og du kan blant annet låne gratis øvingsrom og studio på Helset.

Drammen

I Drammen er det en del fritidsklubber som fokuserer på musikk.

For ungdom mellom 13-20 år, har ungdomshuset G60 tilbud innen både scene, øvingslokaler og studio. Her finner du videre informasjon.

Ungdomshuset Down Under har mange av de samme tilbudene. Her kan du lese mer. Det er i utgangspunktet ingen støtteordninger på plass for akkurat dette tilbudet, men de sier selv at det hender at barnevernet betaler i spesielle omstendigheter.

Gjøvik

Gjøvik-familier med årlig inntekt under 530 000, kan søke om tilskudd for å delta på fritidsaktiviteter. Man kan motta inntil 5000 kr i året per barn, eller 20 000 om det gjelder et barn med funksjonsnedsettelse som trenger transport. Her kan du søke.

Kristiansand

Kristiansand kommune har en rekke fritidsklubber med øvingslokaler og studio. Her finner du en fullstendig oversikt.

Lillestrøm

Lillestrøm har en ordning med aktivitetskort, slik at familier med lav inntekt får støtte til å sende barna på fritidsaktiviteter. Man kan ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Det finnes også en del fritidsklubber i Lillestrøm, og Villa Cara tilbyr alt fra bandveiledning til studio. Her kan du lese mer.

Teensville Ungdomsklubb har studio.

Moss

Her finner du en oversikt over fritidsklubbene i Moss. Rampa klubbhus har rockeverksted.

Oslo

Hovedstaden har en rekke fritidsklubber, og en del av dem har både musikkundervisning, øvingslokaler og studio.

Skullerud Aktivitetshus har både øvingslokaler og studio, og holder også jevnlige workshops og kurs.

Drengestua Rockeverksted har kurs innen diverse instrumenter, sang og samspillgrupper. De har også et studiotilbud og workshops med fokus på tekstskriving og rap.

Hammersborg Fritidsklubb har studio og musikkrom.

 

Oslo kommune har også et samarbeid med Barratt Due Musikkinstitutt, der særlige talenter innen klassisk musikk får tilrettelagt skolehverdag med integrert musikkundervisning ved Majorstuen Skole. Tilbudet gjelder 5. – 10. klasse, og kommunen disponerer 150 plasser. Her kan du lese mer https://majorstuen.osloskolen.no/fagtilbud/musikk-pa-majorstuen-skole/musikk-pa-majorstuen-skole/.

Sandefjord

Sandesjord kommune har Opplevelseskort. Kortet kommer med en rekke billetter til forskjellige aktiviteter, og kan også dekke én fritidsaktivitet per barn, deriblant musikkundervisning. Kommunen disponerer 450 kort i 2021, og man kan søke her.

I tillegg jobber Stokke Fritidsklubb med å få bygd musikkstudio for de mellom 10 og 18.

Sandnes

I Sandnes kommune ligger fritidsklubben L54. Her finner du scene, studio og bandrom. Tilbudet er gratis.

Stavanger

Musikktjenesten er et tilbud for ungdom i Stavanger. Det er gratis, og har alt fra instrumentkurs til studio. De har tre lokaler i Stavangerområdet, og er åpent for alle erfaringsnivåer.

Stavanger har også en del fritidsklubber:

Brack Ungdomsklubb tilbyr øvingslokaler og scene.

Tasta Fritidsklubb har øvingslokaler og studio.

Kvernevik Ungdomsklubb har øvingslokaler.

Her finner du en oversikt over alle klubbene.

Trondheim

Hos Kultursenteret ISAK, finner du øvingsrom, studio, kurs og workshops. Dette tilbudet gjelder hovedsakelig de i alderen 16-25.

Trondheim har også flere fritidsklubber:

Boxåpner har studio, øvingslokaler, kurs og workshops.

Chaos tilbyr øvingslokaler, kurs, innspilling, musikkproduksjon og instrumenter.

Chappa har bandrom og studio.

Kattemkjellern har studio, øvingslokaler, scene og kurs.

Ungdomsklubben har musikkverksted.

Tønsberg

Slagen Ungdomsklubb i Tønsberg har blant annet gitarkurs.

Ålesund

Ålesund har en ordning som heter Ung i Ålesund. Her finner du blant annet kulturverkstedet Vibes og Kreativ HUB. Begge to har tilbud for de som vil drive med musikk.