Video fra elevkonserter – høst 2015

Videoer fra konsertene i Gjøvik, Moss, Hellerud og Sandefjord er nå opplastet til Youtube. De øvrige avdelingene sin konsert vil komme fortløpende!

Video fra elevkonsertene!

Muno dokumenterer alle elevkonserter. Konsertene blir publisert på Muno sin youtube-kanal. Opptakene er en tradisjon for Muno og oppleves som gøy og minnerikt for familie, venner og elever. Opptaket er også verdifullt for lærer som kan gjøre konsert-evaluering sammen med eleven, og jobbe konkret mot hvordan eleven skal og bør fremstå på en scene for å videreutvikle dette.

Om du ikke ønsker at ditt opptak skal være offentlig på Youtube kan dette gies beskjed om her: http://goo.gl/forms/PLkMxsO8ql