COVID-19 oppdatering: uke 2

Etter en uke med onlinetimer åpner Munos skoler for fysiske timer fra og med mandag 11. januar, med unntak av Muno Oslo Sentrum fordi Øvingshotellet fremdeles er stengt.

Se status for våre skoler her.

Forutsatt at vi overholder smittevernsplan som vi oppfordrer alle til å lese grundig, anser vi det for å være forsvarlig å gjenoppta fysiske timer inntil videre. Vi har per 8. januar ingen kjente tilfeller av covidsmitte i Muno etter julefeiringen.

Venterom er stengt, og hverken elever eller foreldre skal oppholde seg i venterommene, men møte direkte til timen noe vi ber alle elever og lærere om å etterfølge.

Det er viktig å understreke at man skal holde seg hjemme dersom man har symptomer og tegn til sykdom.

Vi følger med på utviklingen i smitte, og vi følger med på nasjonale og lokale tiltak og oppdaterer fortløpende dersom det blir endringer.